Dobřichovice

♥ HRA ZVUKŮ

Jsou kreativní hudební dílny  s prvky muzikoterapie pro děti, děti a rodiče v Ateliéru Souznění.

Od září 2019 jsou ukončené kurzy v Dobřichovicích i v Praze, mateřská dovolená. Daší kurzy budou vypsány nejdříve od září 2020 v Praze.

 

Proběhlo:

Najdete nás ve vile ZŠ Kairos, která inspiruje: Lomená 158, Dobříchovice, v prvním patře v hudebně. Prosím neparkujte v celé Lomené, možné u Plynboudy nebo u Sokolovny.  Pro sousedy je opravdu příliž moc aut v úzské ulici. Děkujeme

Začínáme nový semestr 6. března – 21. června 2019

Středa 17.00 – 18.00 hodin HRA ZVUKU  pro rodiče s dětmi od narození do 4 let.

 

Co se děje v dílně?

  • Společné objevování zvuků a hudebních nástrojů – jak na nás působí? Co je to vibrace zvuku?
  • Jemné nástroje a zpěv samohlásek k naladění, dech = brána zdraví.
  • Rytmické nástroje a body percussion a tanec k poznávání rytmu, tempa a dynamiky.
  • Hry v prostoru – prostor pro fantazii, objevuj různé role v životě a svou emocionalitu.
  • Písně – lidové, z různých koutů světa, mantry.
  • Hudební improvizace – hra na hudební nástroje a vícehlasé písně a kánony, a capella a body percussion.
  • Volný a kruhový tanec – spontánnost a pocit sounáležitosti se skupinou
  • Relaxace s písničkou nebo příběhem – vědomý odpočinek a čerpání sil s živou hudbou,  kouzlo melodických nástrojů a zpěvu
  • Sdílení prožitků a reflexe

 

Ceny v Dobřichovicích:

1. dílna = ochutnávka 180 Kč/rodič a dítě/230 Kč rodič a dvě děti, další dospělí zdarma.

Předplatné se slevou celkem 13 dílen za 2340 Kč/180 Kč za dílnu nebo 2990 Kč/rodič a dvě děti. Možné rozdělit platbu na splátky po dohodě s lektorkou.

Jednorázově dílna 250 Kč/ rodič a dítě nebo 280 Kč/rodič a dvě děti.

Platba přes účet: na b.ú. 2900355455/2010, prosím do zprávy  jméno a příjmení, Hra zvuků, jako variabilní symbol prosím Vaše platné telefonní číslo.

Platba hotově: možné na místě v lekcí, dostanete příjmový doklad. Pokud byste chtěli, možné vystavit fakturu.

 

Přihlášky:

emailem stepanka@souzneni.eu, nebo u Štěpánky tel. 420 724 295 275.

 

Provází:

Mgr. Štěpánka Čížková, www.souzneni.eu

Vychází ze zkušeností praxe muzikoterapie /od roku 2009/  a prožitkové  hudební pedagogiky /hudební pedagogika od roku 2006/.  Primárně je zaměřena na podporu vztahu rodič a dítě/rodiče a dítě:  uvidět se a uslyšet se vzájemně, podpořit obě strany zvlášť (rodiče – sebepéče, doplňování sil, celostní vývoj dítěte), pocítit sounáležitost rodiny i skupiny, trávit společně kvalitně čas. Objevujeme hudbu skrze písně z různých koutů světa, rytmy, hry, hudední nástroje nejrůznějších tvarů i zvuků.