Hlas

 • HLAS ze školy ALCHYMIE ZVUKU

Hlas vnímám jako velmi silný nástroj sebepoznání. Nosíš si ho stále s sebou. Ukazuje, jak na tom jsi. Je to takový kompas.

Sebezkušenostní víkendový seminář v Praze.

Časově:

22. – 24. února 2019/3000 Kč

23. a 24. 2.2019 /2800 Kč

 

časový harmonogram:

pátek 22. února 18 – 21 hodin

sobota 23. února 10 – 20 hodin

neděle 24. února 10 – 16 hodin

Místo: Praha, Letná: Prsotr MŠ Maly velký strom, Dobrovského 16, Praha 7

Rezervace platná po zaslání přihlášky na stepanka@souzneni.eu, a zaplacení zálohy 1500 kč na b.ú. 2900355455/2010, do zprávy jméno a příjmení, hlas, variabilní symbol platné telefonní číslo.

Jak poznáváme svůj hlas ?
♥ Poznej zvuk a přirozený tón sebe sama – hlas svého nitra a jeho plnou sílu a plnou barvu. Jaké to je přitom v těle?
♥ Zažij pocit blaženosti v sounáležitosti ve zpěvu a to ticho, když tvá mysl zmlkne.
♥ Podpoř svou sebehodnotu a sebevědomí.
♥ Uslyš více sebe sama a co potřebuješ a také v pravdě i uslyš  ty druhé.
♥ Objevuj svou vtniřní kapacitu – svůj rozsah a jak ho rozšiřovat – Tvá energie poroste.
♥ Objevuj rozlišování – naslouchej sobě a naslouchej v přírodě – přirozeně Tvá schopnost rozlišování v hudbě také poroste.
♥ Objevuj, jak vědomě používat pumpu síly a hlasu – bránici, pánevní dno, hýžďové svaly, posílání hlasu a jeho plnost rezonance v prostoru.
♥ Objev – jaké formy zpěvu tě posilují zevnitř ve zpěvu a za tím si jdi. Následuj svou vnitrřní moudrost a rozpomínej se.
 • zvuky a tóny z nitra
 • slabiky
 • giberish
 • samohlásky
 • relaxační a masážní styl zpěvu – do čaker, zpěv orgánům
 • hlasová pránajáma
 • hlasové hry  jako je třeba zvuková vlna
 • a capella – hra na tělo, beatbox, vokální schody
 • mantry
 • jazyk ve kterém se Ti nejlépe intonuje
 • hudební styl- lidovky, trávnice, jazz, pop,hiphop, funky, soul, gospel….
 • hlasový rejstřík – basy, středy, výšky
 

Častá témata:
Jak Ti Tvůj hlas ukazuje, jak jsi usazená/usazený v těle, ve svém středu?
Co potřebuješ? Jak Tě zpěv může podpořit?
Jakou část sebe (rovinu)  potřebuješ v sobě posílit?
Jak otevřu svůj hlas? Zkoumej co Tě uvolňuje, kdy má hlas více prostoru a sám tzv. klouže? Kdy více zní?
Chci si více věřit, když hovořím před lidmi, když prezentuji.
Rád/a zpívám a uvolňuje mě to, naplňuje a nabíjí a cítím radost.

Má cesta je provázet Vás a všímat si hlasu jako nástroje sebepoznání a harmonizace.
Je to nástroj, který Ti může pomoci navyšovat Tvou energii, pečovat o Tvé emoce a pocity, potřeby, pomáhá navyšovat vnitřní kapacitu rozlišování, pomáhá léčit =hlas a psychosomatika.

Klíč: Všímej si, kdy jsou v jednom proudu vědomá pozornost – dech – životní síla a hlas = potenciál k proměně.

Více o mém přístupu k hlasu a technikám na blogu http://www.souzneni.eu/blog-3/

Jak pracujeme s hlasem:
Vnímám člověka jako víceúrovňovou bytost.
Fyzická – ohmatej si zevnitř vědomé fungování bránice, pánevní dno, hýžďové svaly. Jak nasazuješ a opíráš tón? jak funguje Tvůj hlasový rejstřík, jak ho rozšiřovat? Jak intonuješ, frázuješ?

Emocionální – potlačuješ své pocity? Jsou Tvé emoce a pocity tak silné, že s nimi splýváš? Jak je projevuješ a kultivuješ? Jak pracuješ se svým vnitřním systémem? (vnitřní dítě, vnitřní žena, muž, vědomí, superego atd?)

Energetická – všímáš si kdy Tvá energie roste? Chceš poznat jak hlas/rezonancně zvuku v těle jde ruku v ruce s navyšování životní energie? Jak souvisí zpěv s praxí jógy a tantry?

Spirituální rovina – všímáš si, jak se Ti utišuje mysl, když zpíváš dlouhé tóny? Získej vnitřní kapacitu pro větší

vnitřní rozlišování, pro větší klid v Tvém životě.

A další…