Home

“Souznění nás promění…”

Vítejte v Ateliéru Souznění. Čemu se věnujeme?

♥ muzikoterapii a  prožitkové hudební pedagogice pro děti od početí  do období moudrosti
♥ wellbeingu – pro učitele, pedagogy, lektory, vychovatele a pečující, také pro rodiče
♥ seberozvoji a sebepoznání – zvukem, hlasem, v terapii individuálně i skupinově

Autorka Mgr. Štěpánka Čížková

Lektorka vzdělávacích kurzů a wellbeingu, muzikoterapeutka 13 let praxe,  hudební pedagog 17 let, religionistka

Je mi ctí se s Tebou setkat. Děkuji za inspiraci, kterou v našem setkání dostávám. Děkuji za důvěru.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Wellbeing akce

UMĚNÍ jako klíč pro WELLBEING

pedagoga, dítěte i celého kolektivu.

Přinášejme do výchovy, vzdělávání a života více HRAVOSTI, RADOSTi a LEHKOSTI.

Kurzy WELLBEINGU pro pedagogy, lektory, pečující, vychovatele.

Nabízíme kurzy wellbeingu pro pedagogy cílových skupin:

Ranné péče- instituce a neziskovky pro rodiče a děti, jesle
Předškolní péče – MŠ, LMŠ, dětské skupiny,
ZŠ – kurzy pro jednotlivé stupně i pro celou ZŠ.
Třetího stupně – nejčastěji gymnázia a jiné SŠ.

Wellbeing pro tyto kategorie nabízíme:

Interní kurz Wellbeingu pro team jedné MŠ nebo třeba ZŠ.

Celodenní kurz 10:00 – 18:00 hodin, skupina od 6 účastníků, cena od 2500 Kč/osoba, od 10 účastníků držíme cenu za větší team. Je vhodné jako teambuilding pro team pedagogů, vychovatelů. Oblíbená je sobota.

Zkrácený kurz 16:00 – 21:00 hodin, úterý nebo pátek, cena 2000 Kč/osoba, skupina minimum 6 účastníků, skupina 10 a více účastníků 20 000 Kč

Externí kurz wellbeingu vypsaný pro kraj, okres

Příklad Wellbeing pro pedagogy MŠ Jihočeský a středočeský kraj 23. března 2024. V některých krajích pořádá Wellbeing i MAS – pro ředitele MŠ v rámci vzdělávání ředitelů, pedagogů ve víceletých projektech.

Externí kurzy wellbeingu jsou otevřené napříč vzděláváním v ČR. Tedy pro veřejné ZŠ a SŠ, soukromé i neziskové vzdělávcí organizace. Pro organizace v rejstříku platí možnost financování z šablony OP JAK.

Celodenní kurz wellbeingu pro MŠ pedagogy, vychovatele jsou od 2500 kč/osoba.

Témata kurzu Wellbeing 1:

Wellbeing – podpora pedagoga

Klíčové kompetence – komunikace a komunikační strategie

Posílení emoční inteligence

Sebepéče a seberegulace pedagogů. Druhotně inspirace pro výuku s dětmi, žáky.

Zdrovojání, Aktivace a čerpání sil pedagoga

Kurz je koncipovaný prožitkově. Výstupem je certifikát o absolvování kurzu.

Praktické hry, cvičení a inspirace do praxe.

Zařazeny jsou prvky muzikoterapie, principy nenásilné komunikace, práce s vnitřní kritikem a tichým svědkem. Podporujeme návyky prospěšné proživot.

Náš záměr je podporovat ve vzdělávání všechny 3 plilíře.

I. pilíř děti, žáky nebo studenty

II. pilíř pedagogové, vychovatelé, pečující, průvodci, lektoři, sociální pracovníci…

III. pilíř rodiče

Wellbeing kurz je primárně určený II. pilíři. Avšak chystáme i kurzy pro rodiče. A již řadu let nabízíme prožitkově vzdělávací kurzy děti.

Přidanou hodnotou je spolupráce s Léčivými nástroji. Vyzkoušejte si různé netradiční hudební a terapeutické nástroje. Například oblíbené zvonkohry, hudební nástroje podle elementů, sestavy hudební nástrojů, barevnou hudební harmonii s boomhackers, s barevnou notací, pokyny v písních a další. Můžeme Vám pomoci vybrat konkrétní hudební nástroje pro Vaši MŠ, ZŠ.

Je  možné  se domluvit na konkrétních tématech, která jsou i aktuální ve Vaší ZŠ a Vaše pedagogy. V letáku jsou oblíbená témata jiných MŠ, ZŠ, které nyní provázíme.

Mizí pozornost a naladění třídy? Pokračování v učební látce je náročné? Dynamika třídy jde do chaosu a disbalancu? ZMĚŇME úhel pohledu, zaměřme pozornost na prvky, které změní klima uvnitř nás i v kolektivu. Například HROU, RELAXACÍ, ODPOČINKEM.