Home

“Souznění nás promění…”

Vítejte v Ateliéru Souznění. Čemu se věnujeme?

♥ muzikoterapii a  prožitkové hudební pedagogice pro děti od početí  do období moudrosti
♥ wellbeingu – pro učitele, pedagogy, lektory, vychovatele a pečující, také pro rodiče
♥ seberozvoji a sebepoznání – zvukem, hlasem, v terapii individuálně i skupinově

Autorka Mgr. Štěpánka Čížková

Lektorka vzdělávacích kurzů a wellbeingu, muzikoterapeutka 13 let praxe,  hudební pedagog 17 let, religionistka

Je mi ctí se s Tebou setkat. Děkuji za inspiraci, kterou v našem setkání dostávám. Děkuji za důvěru.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Wellbeing akce

UMĚNÍ jako klíč pro WELLBEING/POHODU pedagoga, dítěte i celého kolektivu.

Aktuální termíny wellbeingu:

Wellbeing pro pedagogy předškolního vzdělávání, sobota 20. dubna 2024,

9:30 – 18:00 hodin, MŠ Čenkov u Jinců (Středočeský kraj)

Wellbeing pro pedagogy ZŠ, hudební pedagogy ZUŠ, Sobota 25. května 2024,

9:30 – 18:30 hodin, Jablonec nad Nisou, s návštěvou showroamu Léčivých nástrojů.

O více informací a registraci na stepanka.souzneni@gmail.com, 724 295 275

Kurzy WELLBEING jsou určeny pro pedagogy, lektory, pečující a vychovatele  cílových skupin:

1) Rané péče – jesle, péče o děti do 3 let,  organizace pro péči, podporu rodiny – tj. rodiče a děti v rané péči narození až 3 roky
2) Předškolní péče – MŠ, LMŠ, dětské skupiny a kluby pro přeškolní děti
3) ZŠ – kurzy pro jednotlivé stupně i pro celou ZŠ, pro hudební pedagogy v ZUŠ
4) Třetího stupně – nejčastěji gymnázia a jiné SŠ, učňovské obory

Příklad celodenního kurzu Wellbeing – podpora pedagoga

Motto: Přinášíme do vzdělávacího procesu více radosti, hravosti a lehkosti. Změní-li se klima uvnitř nás, začne se měnit i klima ve třídě.

Inspirace:

“Otočmě svou pozornost k sobě a zdrojuj me se. “

“Jsme sami sobě na prvním místě?”

Podpora pedagoga – klíčové kompetence komunikace a komunikační strategie, Posílení emoční inteligence.

Sebepéče a seberegulace pedagoga – uvolnění a aktivace a čerpání sil pedagoga. Inspirace  jak odpočívat a relaxovat, zdrojovat se. Vyzkoušejme na sobě. Naplňme svůj pohár. Pečujeme o naše království – o své nitro (duši, navracíme se do podstaty sebe sama). Pečujeme své myšlenky, pocity a emoce, potřeby a fyzické tělo.

Jak? Hrami, které aktivují hravost, radost, lehkost. Ukazují nám, kdy a jak naše energei roste. Možné použít jako inspiraci pro práci s dětmi/studenty. Jednoduchými cvičeními v dialogu, páru i skupině.

Vytvářejme drobné rituály a návyky, které jsou prospěšné pro život.

Hrajeme si s rytmem, melodií, hudební harmonií, tempem a dynamikou. Hra, radost a lehkost nás vede do nitra. Aktivujeme tak vnitřní motivaci k našim záměrům. Je to hnací motor, životní síla samotná, která tzv. i hory přenáší.

Prvky muzikoterapie ve vzdělávacím procesu . Zažijeme techniky zejména z muzikoterapie s dechem, pohybem, hrou, dle 5 elementů, s dialogem, tichým svědkem a zvukem. Inspirace pro Vás do každodenního dne i pro kolektiv dětí/studentů.

Příklad z praxe: Mizí pozornost a naladění třídy? Pokračování v učební látce je náročné? ZMĚŇME úhel pohledu, zaměřme pozornost na prvky, které změní klima uvnitř nás i v kolektivu. Například HRA, RELAXACE, ODPOČINEK.

Kurz je koncipovaný prožitkově. Výstupem je osvědčení o absolvování kurzu.

Kurzy Wellbeingu je možné financovat přes šablonu OP JAK pro MŠ, ZŠ, SŠ v rejstříku.

Spolupracujeme s konkrétními MŠ/ZŠ které mohou spoluorganizovat kurz, s jednotlivci z různých vzdělávacích zařízení po ČR. Můžeme také spolupracovat s MAS Vašeho kraje.

Přidanou hodnotou je spolupráce s Léčivými nástroji. Vyzkoušejte si různé netradiční hudební a terapeutické nástroje. Například oblíbené zvonkohry, melodické kovové bubínky Lena, rotující vlny, hudební nástroje podle elementů, sestavy hudební nástrojů, barevnou hudební harmonii s boomhackers, s barevnou notací, pokyny v písních v MŠ a další. Můžeme Vám pomoci vybrat konkrétní hudební nástroje pro Vaši školku/školu.

Je  možné  se domluvit na konkrétních tématech, která jsou i aktuální ve Vaší MŠ/ZŠ a Vaše pedagogy. Jsou zde oblíbená témata jiných MŠ, ZŠ, které nyní provázíme.

Délka kurzů wellbeing:

Celodenní kurz wellbeing 10:00 – 19:00 hodin, skupina od 8 účastníků, cena od 2500 Kč/účastník.  Je vhodné jako teambuilding pro team pedagogů, vychovatelů. Oblíbená je sobota. Garantováno 8 hodin kurzu.

Půldenní kurz wellbeing 15:00 – 21:00 hodin, úterý nebo pátek, skupina minimum 8 účastníků, cena je 2000 Kč/účastník. Garantovány 5 hodin kurzu.

Dvoudenní kurz wellbeing sobota, neděle 9:30 – 18:00 hodin, minimální počet účastníků je 8, cena je 5000 Kč/účastník. Garantováno 16 hodin kurzu.

Příklad dalších témat pro pedagogy ZŠ a hudební pedagogy ZUŠ

Dechové techniky s tichým svědkem.

Všímáme si dynamiky v hodině, dni. Kdy vzniká ve třídě chaoz? Kdy se studenti přestávají soustředit? Jaké používáte techniky k odpočinku a relaxaci? Jak se uvolnita a aktivovat v těle?

Barevná hudební harmonie – známá je hra s melodií i rytmem s barevnými boomhackers, s melodickými perkusy.

Náš záměr je podporovat ve vzdělávání všechny 3 plilíře.

I. pilíř pedagogové, vychovatelé, pečující, průvodci, lektoři, sociální pracovníci. Ti, co provázejí, vedou vzdělávací proces, i vychovatelé v družinách a dětských klubech.

II. pilíř děti, žáci nebo studenti – příští generace

III. pilíř rodiče

Wellbeing kurz je primárně určený I. pilíři. V tomto roce připravujeme kurzy Inspirace pro pedagogy – tedy inspirace pro druhý pilíř – příští generace.

V Ateliéru Souznění nabízíme také hudební programy pro děti/studenty. Oblíbené jsou návštěvy s hudebními nástroji podle 5 elementů, s relaxačními hudebními nástroji. Nejčastěji v létě na příměstských táborech s dětmi/studenty hrajeme a vyrábíme hudební nástroje. Recyklujeme tak některé materiály a děti/studenti získávají nový vztach k nástroji i k hudebě. Je vlastnoručně vytvořený. Nástroje si po šamansku tzv. oživí a mohou je používat ve škole v rámci dne.

Pro piliř rodiče nabízíme jak hudební kurzy pro rodiče a děti. Tak chystáme i sebezkušenostní část školy Souznění. kde do hloubky pracujeme se zdrojováním a péčí o sebe na rovině zdroje (podstaty), energie, myslenek, pocitů a emocí, potřeb, fyzický stav.

V konceptu chystané roční školy Souznění pracujeme se všemi třemi pilíři do hloubky. Máte zájem jít do hloubky a postupně?