Home

“Souznění nás promění…”

Vítejte v Ateliéru Souznění. Čemu se věnujeme?

♥ muzikoterapii individuálně i v hudebních programech pro školy a organizace
lektorské činnosti  wellbeingu pro pedagogy, pro jednotlivce i skupiny a organizace
poradenství a provázení v seberozvoji a sebepoznání, muzikoterapie – individuálky, zvukové masáže, workshopy

Autorka Mgr. Štěpánka Čížková

Lektorka vzdělávacích kurzů a wellbeingu, muzikoterapeutka 13 let praxe,  hudební pedagog 17 let, religionistka

Je mi ctí se s Tebou setkat. Děkuji za inspiraci, kterou v našem setkání dostávám. Děkuji za důvěru.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

CO JE WELLBEING?

Wellbeing v překladu doslova “Blahobyt” a jedná se o celkový stav fyzického, duševního, emocionálního a spirituálního zdraví a pohody člověka. Jde o komplexní koncept, zahrnující aspekty lidského života a zdraví, v tzv. bio-psycho-socio-spirituální rovině. Tento termín pomáhá pojménovat kvalitu života, a to nejen z pohledu absence ne-moci. 

Hlavní oblasti wellbeingu:

  • Fyzické zdraví

Fyzická oblast je ovlivněna fyzickou aktivitou, zdravým stravováním, spánkovým režimem a zdravým životním stylem. Zahrnuje aspekty péče o tělo, dobré fyzické kondice a propojení s psychosomatikou. 

  • Emocionální pohoda

Duševní oblast se zaměřuje na kladné vnímání sebe i druhých, schopnost důvěry, rozpoznávání emocí a odolnost zvládat nepříznivé emoční situace. Zahrnuje duševní zdraví, stejně jako motivaci, přesvědčení, předsudky, stresory a osobnostní limity. 

  • Sociální vztahy

Sociální oblast souvisí se schopností empatie, pocitem sounáležitosti, mezilidskými vztahy a komunikačními dovednostmi. Zaměřuje se na vztah k sobě samému, stejně jako vztahy s příbuznými, přáteli a dalšími osobami ve vašem životě. Mezi sociální vztahy řadíme i životní styl, společenské hodnoty, sociální role, tradice a postoje. 

  • Duchovní rozměr

Duchovní oblast se zabývá naplněním smyslu naší existence, hodnotami a etickými principy. Jedná se o hledání smyslu života a hlubšího spojení s přírodou a s celkem. 

  • Kognitivní funkce

Intelektuální wellbeing se odráží ve způsobu zpracování informací, v motivaci pro dosažení cíle, osobnostního rozvoje a v pocitu spokojenosti díky znalostem a dovednostem. Jedná se také o schopnosti kritického myšlení, řešení problémů a kreativity.