Home


 

Krásný  den přátelé,

od podzimu 2019 je Štěpánka na rodičovské dovoléné s Kristiánem.

Zatím probíhají akce spíš vyjímečně.

Ke konci léta 2021 uveřejníme informace o nové  roční škole pro dospělé ALCHYMIE ZVUKU.  Ateliér se nyní přerozuje a uvidíme, co nového přinese.

 

 


Komu se věnujeme?

Ateliér Souznění je to prostor pro děti, rodiny s dětmi a dospělé.

♥Prožitková hudební pedagogika

♥Muzikoterapie

Prožitkově – vzdělávací kurzy –  “Více umění v našich životech”

♥Škola  Alchymie zvuku pro dospělé – chystáme roční školu pro dospělé

♥Showroom terapeutických a hudebních nástrojů – možné se podívat na hudební nástroje z www.lecive-nastroje.cz, bude znovuotevřen s ateliérem

 

Záměr  ateliéru Souznění

Záměrem ateliéru je přinést více hudby a radosti z ní do našich životů. Inspirovat a podpořit dospělé i děti.Umění, hudba nás vnitřně povznáší.

Poznej ten úžasný nástroj jménem hlas,zvuk. Hrajme si, zpívejme a nemějme obavy o to, jak to bude vypadat. Můžete k nám přijít, splnit si sen. A začít hrát na hudební nástroj, zpívat, inspirovat se ve svém povolání. Získat sebedůvěru ve vlastní tvořivost a dovolit si se projevit. Dělejme to, co nám dělá radost. Přestaňme dávat pozornost soudům a nálepkám a začněme si  důvěřovat – když jsme v  radosti. Cesta se najde, radost a lehkost nás ponese.

Štěpánka: “Mým úkolem je přinášet takové podmínky, ve kterých může každý uchopit svou příležitost a  objevit svou esenci a její potenciál.” V ateliéru s námi můžete:

☆ Splnit si sen a začít hrát na hudební nástroj/zpívat v každém věku -Prožiková hudební pedagogika.

☆ Poznávat svou esenci skrze hlas, zvuk, dech, dotek a pozornost – Alchymie zvuku /chystáme roční výcvik pro dospělé, nyní jako celodenní a víkendové sebezkušenostně – vzdělávací kurzy/,  individuální provázení

☆ Inspirovat a dostat podporu pro svou životní cestu, profesy – Alchymie zvuku, Prožitkově-vzdělávací kurzy pro pomáhací profese, individuální hlasový koučink

☆ Pečovat o sebe – muzikoterapie, muzikoterapie pro rodinu, Zvukové masáže “Záře zvuku”, individuální provázení

 

“Souznění nás promění”

Najdi  odkud vychází pramen Tvé jedinečnosti. Lidé mu říkají různě – zdroj, esence, to božské v nás, Self, Já /Vyšší já/. Vrať se od vnějšku k sobě a zažij svou esenci. Důvěřuj jí, ukáže Ti cestu. Je to pramen Tvé tvořivosti, pramen Tvé životní energie. Ukáže Ti, jak je možné tvořit hudbu, tančit, zpívat, malovat, poznávat a objevovat a žít plnohodnotně život sám v sobě i s Tvými blízkými. Ano radovat se, žít štěstí, naplnění a sdílení s ostatními.

Čerpat z Esence se v pedagogice nazývá vycházet z vnitřní motivace a s ní obejvovat a poznávat sebe a svět /učení se/. Ohmatej si tuto esenci v sobě, ukotvi se v ní a z ní koukej, poznávej a tvoř. Vlez si znovu do těla a poznávej se zevnitř. Pramen esence Ti ukáže cestu jak prožívat, rozlišovat, tvořit  …Další co nám pomůže je poznávat mapu – tedy řád, jak v hudbě /hudební harmonie/ tak v jak funguješ, v životě, skupině, rodině, komunitě, škole…Bez řádu by bylo vše v chaosu. Vedle pedagogického pohledu koukáme očima terapie – tedy podporujeme člověka jako celek, na rovině psychiky, duševna a  fyzična /zjednodušeně/.  Aby žil v harmonii a poznal své prožívání, své pocity, potřeby a naučil se pečovat o sebe a své vztahy. Z pohledu muzikoterapie jak antroposofického – tedy vědomí /éterné/, mysli /mentální/, cítění /EQ, pocity, potřeby/ a vůle /fyzické/. Dále koukáme z pohledu celostního, který  zahrnujeme všechny složky člověka jako víceúrovňové bytosti.

 

Z minulosti…

Co se dělo v hudební pedagogice ZUŠ i základních školách dříve? Direktivností a tlakem na techniku, výkon jsme odešli ze své esence do samotných not a ovládání hudebního nástroje /techniky, řádu/. Uměli jsme třeba perfektně ovládat hudební nástroj, ale ztratil se prožitek a hlavně ona radost z hudby, naplnění. Znali jsme zahrát to napsané, ale co třeba složit píseň? Improvizace? V některých další případech docházelo k tomu, že jsme úplně přestali zkoušet hrát a zpívat a vtiskli si do sebe přesvědčení, že to neumíme, nejsme dost dobří a přestali v životě tvořit a jen tak si zpívat, broukat, hrát…

 

 

Autorka a průvodkyně Mgr. Štěpánka Čížková

Je mi ctí se s Tebou setkat. Děkuji za inspiraci, kterou v našem setkání dostávám. Děkuji za důvěru.

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit