Akce

Chceš někam vyrazit a hledáš inspiraci?

  • Sobota 27. dubna: Alchymie zvuku – HLAS, dospělí,  Praha, intimní ženská skupina
  • Víkend 18. – 19. května: RYTMUS A ŘÁD V PEDAGOGICE A HUDBĚ, dospělí, Morava, pořádá ALMŠ
  • Sobota 8. června 2019, festival Hravě a Zdravě, Řevnice, podpora projektu  Mama Mia (www.pizzetky.cz)
  • Příměstké tábory 8. – 12.7. Dudebně tvořivý tábor pro děti 5+ až 14 let, Dobřichovice, hrazeno z grantu, zdarma

 

„Dáme-li  sobě čas a prostor, může vzniknout i kapacita provázet někoho jiného.

 Být tu více pro sebe a své děti.“

 

Škola pro dospělé Alchymie zvuku přináší bezpečný rámec objevování a učení – zjednodušení, zpředmětnění pomůcek, učení hrou v prostoru individuálně i ve skupině.

Více umění do našich životů. Povznesení přináší energii pro celý systém.  Ta inspiruje celostně vývoj dítěte a harmonizaci dospělého člověka.

zvuk frekvence  hlas rytmus melodie   ticho radost lehkost pozornost

www.souzneni.eu


2) Alchymie zvuku: HLAS

sobota 27. dubna 2019, Praha Troja

10 hodin – 20 hodin

Už jsi slyšel/a svuj skutečný hlas?
Jeho barvu, skutečnou sílu a její potenciál, tu rezonanci v celém těle i prostoru okolo? Občas se lidé v tu chvíli ptají: “Waw, kdo to tu zpívá? Odkud se ten tón bere?”

Chceš poznat onu alchymii, kdy se rozezvučí hlas skrze tvé tělo a naplní ho, oživí a vyživí?
Pozoruj…nebude to stát úsilí, uvolníš se. Jen uhnout svou osobností a nechat všechny návyky, které brání proudu univerza, ať se rozpustí. A vlést si jinak do těla.
Tvá energie poroste a hlas bude lehce klouzat a naplňovat prostor.
Můžeš tak i komunikovat lidmi?

Otevři se možnostem, co hlas nabízí -uvolnit se, projevit se. Poznat jak se jedoduše uskutečnit tu sílu, která skrze tělo proudí a my ji můžeme vědomě prožívat a násobit skrze tělo.

Cena: 1500 Kč, rezervace místa na kurzu je platné po přihlášení na stepanka@souzneni.eu a  uhrazení zálohy 750 Kč na bú. 2900355455/2010, variabilní symbol telefonní číslo, do zprávy prosím jméno a HLAS.

Více na www.souzneni.eu/novinky.


  • Víkend 18. – 19. května: RYTMUS A ŘÁD V PEDAGOGICE A HUDBĚ

Rytmus je základní životní princip. Udržuje životní sílu, vytváří bezpečí a jistotu. Zvlášť pro malé děti je klíčové žít v rytmicky uspořádaném cyklickém čase.
Ale je vůbec reálné stvořit něco takového? Od dospělých to vyžaduje trochu sebezapření a sebeomezení. Stojí to vůbec za to?
Na semináři se setkáte s rytmem jako s nástrojem péče o své síly a zdrojem. Budeme navlékat na nit korálky jednotlivých fází rytmu. Pochopíme, že rytmus je střídání polarit, tmy a světla, dávání a přijímání, uvolnění a koncentrace. S pomocí hudby se vydáme na cestu k sobě, do svého srdce, protože jedině člověk, který je v kontaktu se sebou samým, může být v dobrém kontaktu s druhými lidmi.
Seminář se uskuteční v prostorách starobylého zámečku z počátku 19. Století. Jeho jméno vypovídá nejen o tom, že se nachází na kraji hlubokých lesů, ale také to, že je místem, kde se lidé mohou dotknout hlubokých věcí v sobě.
Průvodkyněmi na této cestě vám budou Štěpánka Čížková, která již čtyři roky rozezpívává Letní školu ALMŠ a vede www.souzneni.eu a Johana Passerin.
Přihlášky na www.lesnims.cz