Pro školky, školy…

Hudební prožitkově vzdělávací  kurzy

Prvky muzikoterapie a   muzikofiletiky ve vzdělávání

Prožitková hudební pedagogika – Duhová (barevná)  hudební harmonie

Měkké dovednosti skrze hudbu, zvuk, dech a pohyb

Relaxace a regenerace, hlasová hygiena  a sebepéče ve vzdělávání

Setkání  s netradičními hudebními nástroji, možnost vybrat kvalitní hudební    i terapeutické nástroje  a sady do školy.

Cílové skupiny  – od MC, RC, MŠ, ZŠ po SŠ

Příklad: HRA ZVUKU – hudební dílna pro MŠ

 • Společné objevování zvuků a hudebních nástrojů – jak na nás působí?

       Co je to vibrace zvuku?

 • Jemné nástroje a zpěv samohlásek k naladění, dech = brána zdraví a vědomí. Jsem strom.
 • Rytmické nástroje, body percussion/hra na tělo a volný pohyb a umění  k poznávání rytmu, tempa a dynamiky.
 • Hry v prostoru – prostor pro fantazii, radost a hravost, objevuj různé role v životě a svou emocionalitu (EQ).
 • Písně – lidové, z různých koutů světa, mantry, kánony, autorské v rytmu roku.
 • Příběh, který rozvíjí slovní zásobu, paměť  a fantazii.
 • Tajemství pentatoniky  – hudební nástroje podle živlů v G dur pentatonice
 • Sdílení prožitků a reflexe

Kokrétně jaké hudební nástroje, podle elementů,  používáme?

země – bubny a bicí nástroje – dřívka, dřevěné bloky, chřestidla, hrací zvířátka, Orffovy h. nástroje

oheň – flétny koncovky, brumle a perkuse – chřestidla, drhla, koníky

voda – strunné nástroje – kantele, kytara, žaltář, zvonkohry, dešťové hole, oceánské bubny, metalofony

vzduch – drnkací nástroje – kantele, kalimba, kytara, větrné zvonkohry, xylofony

éter – kovové nástroje – zvonky a zvonečky, zvukové hřebeny, rotující vlny, gongy, pulzní trubice, basové rezonátory a další

Příklad v ZŠ:  Alchymie zvuku

Programy lze kombinovat dále s:

 • Léčivý potenciál hudební improvizace – intuitivní hra na hudební nástroje v kruhu.
 •  a capella/hlasy a body percussion/hra na tělo – rozezni své tělo, tělo jako hudební nástroj
 • Bubenický kruh – zkus být tím, kdo vede – tempo, dynamika, melodie, harmonie
 • Volný a kruhový tanec – spontánnost a pocit sounáležitosti se skupinou, lehkost bytí. Léčivý potenciál lichých rytmů.
 • Hudební hry s prvky muzikoterapie a muzikofiletiky –  hry ve dvojicích i skupinách i kruhu. Napřílad: Poznáváme škálu svých pocitů a jejich vyjádření. Co je to dialog, co je to empatie? Co je to sounáležitost?
 • Přijímej a dávej – relaxační zvuková masáž, léčivý potenciál terapeutických hudební nástrojů, děti si vyzkouší obě role.
 • Reflexe a sdílení prožitků
 • Výrobou  hudebních nástrojů – ozvučná dřívka, děšťové hole, chřestidla, pro základní školy také koncovka, kalimba, kantele, spolupráce s výrobci hudebních nástrojů – kalimby, koncovky.
 • Kombinací  kurzy pro pedagogy, sociální pracovníky a  pečujícími  ( ve skupině nebo konzultace individuálně) s náslechy      v praxi, poradenství.  Také pořádáme víkendové prožitkově – vzdělávací kurzy.

Příklad kurzů – Péče o hlas pro pedagogy, Hlas, Pentatonika ve vzdělávání, Zvuková masáž a saunování. Duhová hudební harmonie, Rytmus a řád v pedagogice a hudbě, Alchymie zvuku – poznej svou podstatu. V současnosti nenabízíme pravidelnou soukromou praxi muzikoterapie 1x týdně, možné pracovat pravidelně s jednou školou 1x měsíčně nebo 1x 3 měsíce.

 • Výběrem hudebních nástrojů, sad terapeutických hudebních nástrojů pro Vaši školu (spolupráce s www.lecive-nastroje.cz, výrobci hudebních nástrojů).
 • Jak pracovat s terapeutickými hudebními nástroji pro děti se speciálními potřebami  – Například rezonanční lůžko, kolébka, prožitkové kurzy propedagogické i sociální pracovníky.
 • Připravujeme roční školu/výcvik pro dospělé Souznění – škola 21. Století

Rozvíjej se a inspiruj pro svou profesi. Pilíře –  seberozvoj a sebepoznání, prvky muzikoterapie a muzikofiletiky, barevná hudební harmonie, témata vývoje člověka od početí do smrti. Lektoři a garanti studia z hudební pedagogiky, speciální pedagogiky, muzikoterapie, koučinku, psychoterapie.

Ceny:

Balíček dle Vašich možností.

Minimum je 5000 Kč/výjezd plus cestovné 8 Kč/km vně Prahy.

Více skupin během dne.

60 minut  hudební program pro skupinu dětí od 130 Kč/dítě.

90 minut program pro skupinu od 150 Kč/dítě.

120 minut hudební program pro skupinu dětí od 6 let 250 Kč/dítě.

180 minut hudební program s výrobou hudebního nástroje, je zahrnutý 60 minut program a výroba nástroje alespoň 120 minut-.

Menší školy si vybírají často setkání delší i třeba pro skupinu 15ti dětí.

U větších škol možné kratší programy během dopoledne a odpoledne, maximálně  třída

 s 33 dětmi/studenty.

Skupinové kurzy pro dospělé od 5000 Kč/3 hodiny, každá další 1000 Kč.

Provází:

Mgr. Štěpánka Čížková,

lektorka prožitkové hudební pedagogiky, provází  muzikoterapií a muzikofiletikou

Tel:  +420 724 295 275, , www.souzneni.eu

 stepanka.souzneni@gmail.com

Od roku 2006 se věnuje Štěpánka Čížková prožitkové hudební pedagogice a od roku 2009 muzikoterapii. Praxi získávala například v 2006 až 2008 jako lektorka popové hudební školy Yamaha (kurzy pro rodiny s dětmi od 4 měsíců), dále v Dětském centru v Krči (bývalý kojenecký ústav pro matku a dítě do 3 let, se speciálními potřebami do 6 let (2010 – 2013, často novorozenecké oddělení), Praxe hudební prožitkových kurzů  v A centru (Podpora těhotenství, mateřství a rodičovství – péče o děti do 3 let, 2010 – 2016), Spoluzakladatelka a  průvodkyně v Lesním klubu Živáček (děti 3 až 7 let) ala MŠ, Individuální   a skupinová muzikoterapie pro děti od 2 let a dospívající s poruchami autistického spektra (bývalá Apla Praha, 2012 – 2015), prožitková hudební pedagogika a muzikoterapie v ZŠ Kairos (předměty pohyb a umění – Barevné notičky, Hra zvuku, Hudba prožitkem a další.), Soukromé skupinové hudební dílny pro rodiče a děti 2009 – 2019, praxe muzikoterapie 2012 až 2019. Od roku 2012 jezdí po ČR a SR s hudebními kurzy.  Sama je matkou 2 letého syna Kristiána.

Spolupracujeme:

ALMŠ – Asociace lesních MŠ, www.lesnims.cz, Léčivé nástroje www.lecive-nastroje.cz, Nautis Praha (bývalá Apla Praha), ZŠ Kairos Dobřichovice, www.skolakairos.cz, Centrum Bazalka v ČB, Naši Motýliky v Bratislavě, MŠ Velká Chuchle, Waldofská škola Wlaštovka, pobočka Cheb, Gymnázium J. V. Jirsíka v ČB, Dětské skupiny – Prostor pro rodinu z.ú., Loona Dance Academy, MŠ Čelákovice, MŠ Čenkov, KJD Příbram, a další.