Sebepéče a měkké dovednosti v životě, výchově a vzdělávání

Je čas na změnu v českém školství. Máme tu změnu paradigmatu a pro štastnou budoucnost našich dětí je třeba v prvé řadě proměnit se my. Ti, kteří o děti pečujeme a kteří je provázíme v životě, výchově a vzdělávání. Naším záměrem je měnit přístup a přinášet podpůrnou praxi na sobě. JAK? Přinést podporu pedagogům, průvodcům, lektorům i rodičům. Měnit se v komunikaci a komunikačních strategiích, zaměřit se hluboce na kompetence sebepéče a seberegulace, kam spadají také měkké dovednosti. Zařaďme do vzdělávacího procesu více sebepéči, měkké dovednosti, relaxaci, sebereflexi a integraci sebe sama. AŤ se stanou každodenností pro člověka v 21. století.

Základem rovnováhy v životě je mít sebe sama na prvním místě a pečovat o sebe, seberegulovat se.

Poznejme tedy své království /poznejem svůj systém, jak moudře funguje/. A naučme se o něj pečovat. V tomto rozšíření a z tohoto místa můžeme podpořit i ostatní a provázet snáze naše děti nebo jako pečující, průvodci, vychovatele a učitelé děti, žáky, studenty, klienty…

Všechny tyto dovednosti se týkají naší vnitřní kapacity, zralosti se o sebe postarat a pečovat o sebe, být integrovaná harmonická bytost.

V životě narážíme na naše otisky, bloky, bolesti, traumata. /Ráda používám výraz otisky/. Jsme v přelomovém období, staré přestává fungovat. Proto se děje, že někdo je pohlcen emocemi. Nebo má moc myšlenek a chaos v sobě. Nebo jsme paralizovaní, opakujeme přejaté návyky, které nám ani naším dětem neprospívají. Stále více lidí trpí na deprese a jsou paralizovaní, mají ataky úzkosti… Používáme způsoby komunikace a jednání, které jsme si zvnitřněli během našeho života a přitom už chceme reagovat jinak.

Naše otisky už od početí, prenatálního období spoluformují náš systém a naše myšlení, cítění, jednání a komunikaci i náš fyzický stav. Ve škole Souznění právě s těmito otisky na energetické, mentální, emoční i fyzické rovině pracujeme.

Ve škole souznění se věnujeme nahlížení otisků v systému. V jaké rovině se dějí? Nacházíme nástroje k jejich rozpouštění a učíme se nové strategie – v našem nahlížení, myšlení, cítění, jednání a komunikaci. A měníme se tak až do našeho fyzického stavu. Osvobozujeme sami sebe, naši životní sílu a zvětšujeme naši vnitřní kapacitu. Měníme skutečně náš život a jeho kvalitu.

Přehled rovin, se kterými pracujeme v pilíři sebepéče, seberegulace a měkké dovednosti

SPIRITUÁLNÍ ROVINA – vědomí, vědomý svědek nebo pozorovatel, třpyt prázdna, v buddhistickém prázdno, Bůh, Vyšší princip, naše esence, jiskra, vědomí s příběhem – duše

ENERGETICKÁ ROVINA – naše životní síla, v klidu i projevu

ROVINA MYSLENEK /MENTÁLNÍ/ – naše myšlenky, postoje, vnitřní kritik v rovině mysli

ROVINA KOMUNIKACE – komunikace, vědomé slovo, komunikační strategie

ROVINA CITU – srdce, radost, soucit, sebeláska, laskavost k sobě a ostatním, vytváření spolu, přání pro sebe a ostatní cítící bytosti, zúčastněné bytosti. Ono “Ať jsou všechny bytosti štastné.

ROVINA VÚLE – naše vůle jednat, autenticky se projevovat, být přirození, vědomi si své moci, tvořit život jako tvůrce, nikoliv jako obět nebo viník.

EMOČNÍ ROVINA – emoční inteligence, emoční rovnováha, zdravé projevování celého spektra emocí

FYZICKÁ ROVINA – hmatatelná, vědomí pohyb, akce

Roviny a nebo také naše těla /hovořím o nich jako o horizontální rovině našeho systému, i když je prostorově ve tvaru těl./

Chceme-li ovlivňovat a měnit mentální, emoční a volní rovinu, pomůže nám pochopit vícevrstevnatost našeho systému. Zažijeme princip tvoření v projevu. Tedy to, co se tvoří v nejjemnější rovině a fyzickýma očima není vidět – ve spirituální rovině, se propisuje do energetické, mentální, volní, emoční a může i do fyzické roviny.

Ukažme si to na dovednosti “být mentálně odolní”. Chceme-li být mentálně odolní, potřebujeme být emočně vyrovnaní, nebo tedy přesněji psáno potřebujeme umět s našimi pocity, city a emocemi zacházet. Je to naše emoční kapacita. Poznat, že není třeba pocity a emoce potlačovat, nebo vytěsňovat nebo se od nich odříznout, ale je možné je zdravě projevovat.

Pochopíme-li a prakticky se naučíme pečovat o svou emoční stránku /rovinu, tělo/, máme větší kapacitu pracovat se svou mentální stánkou a komunikací, komunikačními strategiemi, jednáním, diplomatickým jednání. Máme tak i větší kapacitu pro život v radosti a vztahování se k sobě a svým blízkým, spolupracovníkům a klientům /nebo žákům, studentům, pacientům, lidem/ v laskavosti a soucitu.