Sebepoznání a seberozvoj

Kdo jsi? Jaká je Tvá skutečná podstata a smysl Tvého života?

 

Ve škole Souznění odhalujeme svou božskou esenci, zdroj, ze kterého můžeme v životě čerpat a který stojí za vším projeveným i neprojeveným.  Poznáváme se jako víceúrovňová bytost v celém koloběhu lidského života – početí až smrt. Mapujeme svůj systém v různých úrovních /řád nám zobrazuje čakrový systém a s ním jednotlivé úrovně /roviny lidské bytosti/ a také okruhy /tj. těla – fyzická, mentální, emocionální, éterné…/. Poznáváme souvislosti.
Poznáváme tak svůj zdroj a toky v našem systému / lidská bytost/. Naše životní síla roste a  také kapacita uvědomování si a rozlišování.  Měníme tak totálně svůj způsob života.

Nacházíme také své jinakosti, které vidíme spíše jako jedinečnost a dar než jako nedostatek.  Podporujeme to, co nás povznáší, vyživuje a uvolňuje do lásky, svobody a také zodpovědnosti za svůj život.

 

Jóga, šamanismus, systemické rodinné konstelace a pohyby ducha. To jsou prvky které podporují život v harmonii v profesním a osobním životě. Otvírají dveře sebepoznání, přináší hlubokou regeneraci, kultivaci a proměny způsobu myšlení, jednání, návyků, celkového způsobu života. Tyto prvky najdete ve škole.