Škola Souznění

Roční škola nového paradigmatu

-Pro dospělé – RODIČE – PEDAGOGY –  PRŮVODCE

V novém paradigmatu je třeba ŽÍT ŽIVOT, VYCHOVÁVAT, VZDĚLÁVAT JINAK. Staré způsoby jsou nefunkční. Naše děti, další generace jsou naše budoucnost. My dospělí jsme Ti, kteří potřebujeme udělat změnu jako první. Změnu v přístupu k sobě i ostatním – v pozornosti, myšlení, komunikačních strategiích, postojích, konání. Být v souladu s tím, co člověk 21. století potřebuje k plnohodnotnému harmonickému životu v rovnováze. Jak?

Náš záměr je do života, výchovy a vzdělávání přinášet  SEBEPÉČI, SEBEREGULACI, MĚKKÉ DOVEDNOSTI A RELAXACI A INTEGRACI SEBE SAMA.

Škola Souznění je celostní škola, která sjednocuje SEBEZKUŠENOSTÍ PROŽITEK /ženský princip/  A ZNALOSTI A DOVEDNOSTI /řád, mužský princip/. Obé bylo různě pokroucené. Vnímá člověka CELOSTNĚ, lidskou bytost jako MULTIDIMENZÍONÁLNÍ.

nový web školy je www.skola-souzneni.cz


Pracujeme s nejnovějšími poznatky z různých oborů. Spolupracujeme pro celistvost, tak jako je člověk celistvá multidimenzionální bytost.

Ve studiu procházíme cyklem života od početí do smrti a opíráme se o 4 pilíře:

1) Celostní pohled na člověka jako multidimenzionální bytost.

2) Sebepéče, seberegulace a měkké dovednosti v životě, výchově a vzdělávání

3) Alchymie zvuku – vědomá pozornost, zvuk, dech, dotek, muzikoterapie a muzikofiletika v životě, výchově a vzdělávání

4) Prožitková hudební pedagogika – sjednocování prožitku z hudby s řádem (technika, metodika, forma), duhová hudební harmonie – barevná notace

Student prochází sebezkušenostně svůj život od početí do smrti a zaměřuje se na roviny a témata, která nás nejvíce ovlivňují. Rozpouští otisky, které spoluformují náš systém a kultivujeme naši životní sílu a její potenciál. Všímáme si, z jakých zdrojů čerpáme. Kultivujeme myšlení a mentální struktury,  způsob jak komunikujeme. Jaké používáme komunikační strategie. Jaká je naše emoční inteligence, jak pečujeme o své fyzické tělo a v jakém ho máme stavu.

Pro koho je Škola Souznění?

Pro Tebe a změnu Tvého života. Začni tvořit návyky prospěžné pro ŽIVOT. Pro dospělé od 18 let, kteří chtějí změnit svůj vztah k sobě, své návyky, zvyky a tendence. Pro rodiče, pro vychovatele, pečující, učitele, lektory, průvodce, maséry, fyzioterapeuty…

Více o struktuře školy a tématech studia

Studium je ve dvou formách:

1. Devíti měsíční studium jako seberozvoj a sebezkušenost
“Souznění Tě promění.
Dále nabízíme hlubší studium, obohacené o specializace:
2. Roční studium se závěrečnou zkouškou.
K této verzi studia budeme žádat o kreditaci MŠMT. První ročník bude pilotní, otvíráme ho na podzim 2023.

Lektor/lektorka certifikované školy Souznění, která obohacuje Vaši profesi na poli péče, výchovy a vzdělávání v  několika specializacích.

Každý student/studentka si vybere hlavní období, ve kterém působí ve své profesi nebo chce působit.

Toto období bude pro studentku/studenta specializace studia se závěrečnou písemnou prací a ukázkou z praxe.


Přehled období – specializace:

A) početí, těhotenství, prenatální období, porod, šestinedělí a dospělost

B) děti v ranném dětství od narození do 3 let a předškolní 3 až 6 let /v jiném systému první sedmiletí

C) děti a dospívající základní škola – první a druhý stupeň ZŠ/ druhé sedmiletí

D) Studenti  – třetí a čtvrtý stupeň vzdělávání / Třetí a čtvrté sedmiletí


Struktura studia a termíny víkendů

♥ Víkend 17. – 19. listopadu  2023

Témata: POČETÍ, ESENCE, TVŮRCE, TICHÝ SVĚDEK x VNITŘNÍ KRITIK, OTISKY a JEJICH ROZPOUŠTÉNÍ, prenatální období a jeho vliv na život člověka

♥Víkend 15. – 17. prosince 2023

Témata : KOŘENY, RYTMUS A ŘÁD, VTĚLOVÁNÍ, ZROZENÍ, element země, fyzické tělo, kruh a spirála, fraktální pohyb

♥ Víkend – 7. ledna 2024

Témata: VZTAHY, POLARITY, TVOŘIVOST, SEBEPÉČE, element vody, melodie, intuice a plynutí, tvořivost

♥ I. Specializace 23. – 25. února 2024

Víkend 15 – 17. března 2024 

Témata: SÍLA, ODVAHA, NADĚJE, JEDINEČNOST, elán,  sebevědomí a sebehodnota, sebepřijetí, hojnost, postupnost, vůle, element ohně

♥ Víkend 5. – 7.  dubna  2024

Témata: SOUCIT, LÁSKA, SPOLEČNĚ, souznění a souzvuk, spolu, otevřít srdce, zřít celou bytostí, element vzduchu

♥ Víkend – 17. – 19. května 2024 

Témata:  KOMUNIKACE, hlas, element éteru

II. specializace 14. – 16. června 2024

víkend pobyt 4. – 7. července 2024

(organizační poznámka delší pobyt, zvlášť kurzovného ubytování, strava )

Témata: MOUDROST, vím a zřím, třetí oko, hluboká regenerace

♥ Víkend 13. – 15. září 2024

Témata: TRANSFORMACE- smrt jako změna a proměna

♥  Víkend 4. – 6. října 2024

Témata: sjednocení, integrace, větší celky

♥ Víkend závěrečné zkoušky 1. – 3. listopadu 2024

Ještě bude vypsané závěrečné setkání a předání certifikátů, závěr a oslava ukončení studia školy Souznění pro všechny.

Víkendy studia budou probíhat v Praze v roce 2023 a 2024. V Praze bude možno st přespat za příspěvek, strava vlastní, nebo společně dohodnutá. Také je tu možnosz miniškolky/péče pro děti lektorů a studentů/studentek v době studijních víkendů.

Pouze prodloužený pobyt v červenci  2024 bude mimo Prahu. A cena ubytování a jídla bude uvedena zvlášť pro tento pobyt – část studia.

Přihlášky jsou do konce září 2023.

Ochutnávky v jednodenních kurzech proběhnou od konce dubna – soboty.