Škola Souznění

Roční škola 21. století

pro dospělé.

Umění nás promění.  V této škole je z umění hlavní nástroj zvuk.

Škola Šouznění nahlíží na člověka celostně. Vnímá ho jako multidimenzionální bytost a témata studia řadí v proudu života: od 3 měsíce před početím, početí, zrození, růst, rozkvět, plodnost, zrání, moudrost, smrt a trancendeci. Studium se opírá o 4 pilíře:

1) Celostní pohled na člověka jako multidimenzionální bytost.

2) Sebepéče a měkké dovednosti v životě, výchově a vzdělávání (náš záměr – naladění, sebepéče a seberegulace, relaxace, sebereflexe a integrace sebe sama jako součást vzdělávání a každodenního života člověka, dítěte i studenta v 21. století), dále moční inteligence, komunikace a komunikační strategie a pod… )

3) Alchymie zvuku – vědomá pozornost, zvuk, dech, dotek, muzikoterapie a muzikofiletika v životě, výchově a vzdělávání

4) Prožitková hudební pedagogika – sjednocování prožitku z hudby s řádem (technika, metodika, forma), duhová hudební harmonie – barevná notace

Rozšiřujeme naši kapacitu vědomí a získáváme zpět plnější proud naší životní síly.  A to rozpoštěním otisků, které jsou v životě sítem, přes které těče naše životní energie. Otisky tak v životě spoluvytváří a spolufpormují naši kvalitu života, jak ho prožíváme a jak k proživání života přistupujeme.

Pro koho je Škola Souznění?

Pro Tebe a změnu Tvého života. Začni tvořit návyky prospěžné pro ŽIVOT. Pro dospělé od 18 let, kteří chtějí změnit svůj vztah k sobě, své návyky, zvyky a tendence. Pro rodiče, pro vychovatele, učitele, lektory, průvodce, maséry, fyzioterapeuty….

Škola Souznění v sobě zahrnuje a sjednocuje vzdělávání a  sebezkušenost.

Sjednocuje v nás vzdělávání ≅ řád/struktura, mapa, techniky a metodika, hluboké studium, teoretické znalosti/ a plynutí sebezkušenost /sebezkušenost, prožitek/.

Příklad z praxe k tématu: v hudební pedagogice byl dříve až tlak na vzdělávání, na techniky  a metodiku, jak hrát na hudební nástroj, jak nástroj správně držet, učení hudební harmonie autoritativně až drilem ve frontální výuce. Možná si vzpomínáte, znamenalo to se  učit černé noty, mnoho italských pojmů, důraz na tempo a rytmus, celkově na formu skladby – ťukání tužkou, metronom, hraní množství etud. A kam se ztratila radost ze hry? Kam se ztrailo ono: “hudba nás povznáší a je výmluvnější než-li všechna slova?” Srdce a jeho prožívání už nebylo často přítomné. Tedy mnoho žáků ZUŠ ale i studenti/studentky konzervatoří znali vše perfektně, ale tlak na výkon a trénink udusil prožívání srdcem, vnímání  sebe sama v prožívání, lehkost a léčivou stránku hudby.

Poté od cca 90. let 20. století začal bum s liberalizací a zaměřením se na srdce, prožitek a plynutí. Osvobozovali jsme se ze sevření autoritativního a direktivního přístupu k průměru /být v normě/, k tabulkám. Často jsme odkrývali potlačení nebo odstřižení od vlastních pocitů, emocí. To k čemu přispěl styl vůchovy, vzdělávání, zrcadlení přejatého z rodiny, školy i společnosti. Někdy nevěda, co to vlastně jsou naše pocity a potřeby, a jak je rozlišit. I toto období mnoho vyneslo na povrch. Mnohé zranění, silnější v podobě traumtat.  Začali jsme hledat zlatou střední cestu.

Zlatou střední cestu vidíme právě ve SJEDNOCOVÁNÍ ŘÁDU /struktury, techniky, metody,  věd/ a PROŽITKU /plynutí/. 

Více o struktuře školy a tématech studia

Filozofie školy  má celostní přístup. Nahlíží na člověka jako víceúrovňovou /multidimenzionální/ bytost.  Nejen jako na Duši, psyché a fyzis.  Multidimenzionalitu vidíme jako velmi moudrý vícevrstevný sestém. Každá vrstva má svou důležitost a zároveň spolupracuje s ostatními. Ke studiu používáme mapu tohoto systému. 

Mapu systému zobrazujeme v horizontální rovině a vertikální rovině.

Horizoltání část systému  zobrazujeme pomocí energetického systému z Indické filozofie – tzv. hlavní  systém čaker – energetických spirálovitých center. Tato osa ve škole znázorňuje hlavní témata studia –  náš život skrze témata jednoho života. Níže jsou témata psána od spoda.

♥ Transformace zrození a smrti

♥ Sjednocení

♥ Moudrost

♥ Komunikace, hlas

♥ Srdce, soucit

♥ Síla

♥ Vztahy

♥ Zrození, kořeny

♥ Početí

Vertikální nahlížení /rovinu/  na náš systém zobrazujeme ve studiu pomocí  struktury těl. Od jemněhmotných těl až po fyzické tělo. Vše se deje nejdříve ve vědomí a odtud se propisuje a otiskává do složitejších a pevnějších struktur.

Naše těla – vertikální roviny – nahlížení na systém člověka

Rovina vědomí – takzvané spirituální tělo – duchovní praxe, tichý svědek, naše esence- podstata nebo také někdy třpyt prázdna, v buddhismu prázdno.

Rovina energie – naše životní síla, náš životní potenciál, kultivovaná jako tzv. prána, naše duše – tj. vědomí s příběhem

Rovina myšlení – neboli mentální tělo a tedy mentální rovina – jak zacházím se svojí myslí a s myšlenkami. Co svými myšlenkami tvořím?

Rovina cítění – tedy emoční tělo. Jak pěčovat o sebe a jak zdravě projevovat své pocity, emoce?

Rovina vůle – mé komunikační strategie, vědomé slovo, vědomé konání

Rovina fyzická – fyzické tělo. Jak pečuji o své fyzické tělo, o své králoství? Jak se vztahuji k ostatním?

OTISKY

Už v době početí, ba 3 měsíce před početím začínají  vznikat otisky. Otisky jsou to jak latentní tendence a koncepty a návyky, které se zobrazují jako tzv. genetická výbava už otlačené v těle a v dispozicích. Dále příběh duše. Tj.  Vědomí získává svůj příběh v průběhu zrozování ≈duše. Dále vznikající struktura známá jako já osobnost a  to vědomá část, podvědomá čast nebo někdy vědomí, podvědomí a nevědomí. Otisky spoluvytváří naši osobnost a buduje se celý velmi sofistikovaný systém člověka. Osobnost je struktura, která nám pomáhá žít a fungovat.

Ve škole Souznění nahlížíme na naši životní sílu jako projev vědomí, jako na inteligentní proud, se kterým můžeme pracovat a můžeme rozpouštět ony otisky a získávát tak zpět svou životní sílu. Rozšiřujeme tak svůj  potenciál, svou kapacitu. Budeme rozpouštět otisky, které neprozpívají životu a vytvářet návyky prospěšné pro život a život v harmonii a soucitu k sobě i ostatním bytostem.

Tato část studia je jako tzv. Severozvojová část či sebezkušenostní.

1. Roční studium/ 9 měsíční  jako seberozvoj a sebezkušenost  –  “Souznění Tě promění.”

Dále nabízíme hlubší studium, obohacené o část specializace.

Lektor/lektorka certifikované školy Souznění, která obohacuje Vaši profesi na poli výchovy a vzdělávání,

v pomáhacích profesích a to v několika specializacích.

2. Roční studium se závěrečnou zkouškou. K této verzi studia budeme žádat o kreditaci MŠMT. První ročník bude pilotní, otvíráme ho na podzim 2023.

Každý student/studentka si vybere hlavní období, ve kterém působí ve své profesi nebo chce působit.

Toto období bude pro studentku/studenta specializace studia se závěrečnou písemnou prací a ukázkou z praxe.


Přehled období – specializace:

A) početí, těhotenství, prenatální období, porod, šestinedělí a dospělost

B) děti v ranném dětství od narození do 3 let a předškolní 3 až 6 let /v jiném systému první sedmiletí

C) děti a dospívající základní škola – první a druhý stupeň ZŠ/ druhé sedmiletí

D) Studenti  – třetí a čtvrtý stupeň vzdělávání / Třetí a čtvrté sedmiletí


4 PILÍŘE ŠKOLY SOUZNĚNÍ

Škola Souznění má čtyří pylíře, ve kterých budeme poznávat, objevovat, učit se, prožívat a proměňovat sebe sama a svůj život. Zvětší se nám tak kapacita jinak nahlížet na sebe a ostatní, jinak přemýšlet, jinak si dovolit cítit a pečovat o sebe, vztahovat se k sobě i ostatním, komunikovat, hýbat se ze sebe  a ze sebe jinak. 

1) Celostní pohled na člověka jako multidimenzionální bytost.

2) Sebepéče a měkké dovednosti v životě, výchově a vzdělávání

3) Alchymie zvuku – vědomá pozornost, zvuk, dech, dotek, muzikoterapie a muzikofiletika v životě, výchově a vzdělávání

4) Prožitková hudební pedagogika – sjednocování prožitku z hudby s řádem (technika, metodika, forma), duhová hudební harmonie – barevná notace

Kromě prožitkové a procesní části studia budeme poznávat dovednosti, techniky, metodiku, jak můžeme touto specializací okořenit naši profesi /jako rodič, partnerka/partner, lektor, pedagog, vychovatel, průvodce/průvodkyně/. Následně, pokud zvolíte studium se závěrečnou zkouškou – tedy lektor/lektorka vzdělávacího konceptu škola Souznění, bude prostor naučit se vést skupinu /kruh/, poznat a vytvářet strukturu kurzu, lekce/ session, stanovit si cíle, témata kurzu, rozvrhnout si postupně témata v lektorování/ provázení. V dalších letech plánujeme rozšířit studium i o další náslechy a praxi.  Studium končí závěrečnou písemnou prací a praktickou zkouškou. Získáváte certifikát Lektor/lektorka konceptu škola Souznění.

Na poli vzdělávání budeme rozšiřovat kompetence sebepéče, psychohygiena, aktivní a pasivní odpočinek, hluboká relaxace, regenerace jako součást dne dítěte /studenta/, sebereflexe a integrace prožitků ze dne.

Jako student/ka se také můžete obracet na další lektory, profesionály ve svém oboru /z našeho teamu/ a posílit tak kompetence, které ve studiu zastupují a vy je potřebujete prohloubit.

Příklad – hudební harmonie a školy rytmu, prožitková hudební pedagogika a RVP v ZŠ, prvky muzikoterapie ve vzdělávání, nenásilná komunikace, somatic experiencing,  NLP, Dech existence,  Aromaterapie, Bachovy květové esence, Systemické rodinné kosntelace a pohyby duše, harmonizační cvičení podle TČM, jóga a džňána jóga a další…