WELLBEING

Wellbeing v překladu doslova “Blahobyt” a jedná se o celkový stav fyzického, duševního, emocionálního a spirituálního zdraví a pohody člověka. Jde o komplexní koncept, zahrnující aspekty lidského života a zdraví, v tzv. bio-psycho-socio-spirituální rovině. Tento termín pomáhá pojménovat kvalitu života, a to nejen z pohledu absence ne-moci. 

UMĚNÍ jako klíč pro WELLBEING/POHODU pedagoga, dítěte i celého kolektivu.

Aktuální termíny wellbeingu:

Wellbeing pro pedagogy ZŠ, hudební pedagogy ZUŠ, Sobota 25. května 2024

9:30 – 18:30 hodin, Jablonec nad Nisou, s návštěvou showroamu Léčivých nástrojů.O více informací a registraci na stepanka.souzneni@gmail.com,

724 295 275

CÍLOVÉ SKUPINY:

Kurzy WELLBEING jsou určeny pro pedagogy, lektory, pečující a vychovatele. Avšak kurz je možný i pro teamy různých organizací, širší veřejnost.

1) Rané péče – jesle, péče o děti do 3 let,  organizace pro péči, podporu rodiny – tj. rodiče a děti v rané péči narození až 3 roky
2) Předškolní péče – MŠ, LMŠ, dětské skupiny a kluby pro přeškolní děti
3) ZŠ – kurzy pro jednotlivé stupně i pro celou ZŠ, pro hudební pedagogy v ZUŠ
4) Třetího stupně – nejčastěji gymnázia a jiné SŠ, učňovské obory

Příklad celodenního kurzu Wellbeing – podpora pedagoga

Motto: Přinášíme do vzdělávacího procesu více radosti, hravosti a lehkosti. Změní-li se klima uvnitř nás, začne se měnit i klima ve třídě.

Inspirace:

“Otočmě svou pozornost k sobě a zdrojuj me se. “

“Jsme sami sobě na prvním místě?”

Podpora pedagoga – klíčové kompetence komunikace a komunikační strategie, Posílení emoční inteligence.

Sebepéče a seberegulace pedagoga – uvolnění a aktivace a čerpání sil pedagoga. Inspirace  jak odpočívat a relaxovat, zdrojovat se. Vyzkoušejme na sobě. Naplňme svůj pohár. Pečujeme o naše království – o své nitro (duši, navracíme se do podstaty sebe sama). Pečujeme své myšlenky, pocity a emoce, potřeby a fyzické tělo.

Jak? Hrami, které aktivují hravost, radost, lehkost. Ukazují nám, kdy a jak naše energei roste. Možné použít jako inspiraci pro práci s dětmi/studenty. Jednoduchými cvičeními v dialogu, páru i skupině.

Vytvářejme drobné rituály a návyky, které jsou prospěšné pro život.

Hrajeme si s rytmem, melodií, hudební harmonií, tempem a dynamikou. Hra, radost a lehkost nás vede do nitra. Aktivujeme tak vnitřní motivaci k našim záměrům. Je to hnací motor, životní síla samotná, která tzv. i hory přenáší.

Prvky muzikoterapie ve vzdělávacím procesu . Zažijeme techniky zejména z muzikoterapie s dechem, pohybem, hrou, dle 5 elementů, s dialogem, tichým svědkem a zvukem. Inspirace pro Vás do každodenního dne i pro kolektiv dětí/studentů.

Příklad z praxe: Mizí pozornost a naladění třídy? Pokračování v učební látce je náročné? ZMĚŇME úhel pohledu, zaměřme pozornost na prvky, které změní klima uvnitř nás i v kolektivu. Například HRA, RELAXACE, ODPOČINEK.

Kurz je koncipovaný prožitkově. Výstupem je osvědčení o absolvování kurzu.

Kurzy Wellbeingu je možné financovat přes šablonu OP JAK pro MŠ, ZŠ, SŠ v rejstříku.

Spolupracujeme s konkrétními MŠ/ZŠ které mohou spoluorganizovat kurz, s jednotlivci z různých vzdělávacích zařízení po ČR. Můžeme také spolupracovat s MAS Vašeho kraje.

Přidanou hodnotou je spolupráce s Léčivými nástroji. Vyzkoušejte si různé netradiční hudební a terapeutické nástroje. Například oblíbené zvonkohry, melodické kovové bubínky Lena, rotující vlny, hudební nástroje podle elementů, sestavy hudební nástrojů, barevnou hudební harmonii s boomhackers, s barevnou notací, pokyny v písních v MŠ a další. Můžeme Vám pomoci vybrat konkrétní hudební nástroje pro Vaši školku/školu.

Je  možné  se domluvit na konkrétních tématech, která jsou i aktuální ve Vaší MŠ/ZŠ a Vaše pedagogy. Jsou zde oblíbená témata jiných MŠ, ZŠ, které nyní provázíme.

Délka kurzů wellbeing:

Celodenní kurz wellbeing 10:00 – 19:00 hodin, skupina od 8 účastníků, cena od 2500 Kč/účastník.  Je vhodné jako teambuilding pro team pedagogů, vychovatelů. Oblíbená je sobota. Garantováno 8 hodin kurzu.

Půldenní kurz wellbeing 15:00 – 21:00 hodin, úterý nebo pátek, skupina minimum 8 účastníků, cena je 2000 Kč/účastník. Garantovány 5 hodin kurzu.

Dvoudenní kurz wellbeing sobota, neděle 9:30 – 18:00 hodin, minimální počet účastníků je 8, cena je 5000 Kč/účastník. Garantováno 16 hodin kurzu.

Příklad dalších témat pro pedagogy ZŠ a hudební pedagogy ZUŠ

Dechové techniky s tichým svědkem.

Všímáme si dynamiky v hodině, dni. Kdy vzniká ve třídě chaoz? Kdy se studenti přestávají soustředit? Jaké používáte techniky k odpočinku a relaxaci? Jak se uvolnita a aktivovat v těle?

Barevná hudební harmonie – známá je hra s melodií i rytmem s barevnými boomhackers, s melodickými perkusy.

Náš záměr je podporovat ve vzdělávání všechny 3 plilíře.

I. pilíř pedagogové, vychovatelé, pečující, průvodci, lektoři, sociální pracovníci. Ti, co provázejí, vedou vzdělávací proces, i vychovatelé v družinách a dětských klubech.

II. pilíř děti, žáci nebo studenti – příští generace

III. pilíř rodiče

Wellbeing kurz je primárně určený I. pilíři. V tomto roce připravujeme kurzy Inspirace pro pedagogy – tedy inspirace pro druhý pilíř – příští generace.

V Ateliéru Souznění nabízíme také hudební programy pro děti/studenty. Oblíbené jsou návštěvy s hudebními nástroji podle 5 elementů, s relaxačními hudebními nástroji. Nejčastěji v létě na příměstských táborech s dětmi/studenty hrajeme a vyrábíme hudební nástroje. Recyklujeme tak některé materiály a děti/studenti získávají nový vztach k nástroji i k hudebě. Je vlastnoručně vytvořený. Nástroje si po šamansku tzv. oživí a mohou je používat ve škole v rámci dne.

Pro piliř rodiče nabízíme jak hudební kurzy pro rodiče a děti. Tak chystáme i sebezkušenostní část školy Souznění. kde do hloubky pracujeme se zdrojováním a péčí o sebe na rovině zdroje (podstaty), energie, myslenek, pocitů a emocí, potřeb, fyzický stav.

V konceptu chystané roční školy Souznění pracujeme se všemi třemi pilíři do hloubky. Máte zájem jít do hloubky a postupně?

Proudly powered by WordPress

llbeingu patří okolní prostředí, ekonomická situace nebo digitální wellbeing.