Škola Souznění

 

13 měsíční škola 21. století pro dospělé.

Vzdělání, sebepoznání a serozvoj pro změnu sama.
Umění nás promění.  V této škole je z umění hlavní nástroj zvuk.

Ve výcviku projdeme život od kolébky do smrti. respektive od 3. měsíce před početím do smrti.

dvě varianty studia:

  • Roční studium se závěrečnou zkouškou. K této verzi studia budeme žádat o kreditaci MŠMT. První ročník bude pilotní, otvíráme ho na podzim 2023.

Každý student/studentka si vybere hlavní období, ve kterém působí ve své profesi nebo chce působit.

Toto období bude pro studentku/studenta specializace studia se závěrečnou písemnou prací a ukázkou z praxe.


Přehled období – specializace:

početí, těhotenství /prenatální období/ a porod  a šestinedělí// děti v ranném dětství od narození do 3 let,

předškolní věk do 6 (7) let/ mladší školní věk známý jako první stupeň ZŠ – v jiném systému i druhé sedmiletí

/druhý  stupeň vzdělávání ZŠ / třetí stupeň vzdělávání/ dospělost / zralost a moudrost


  •  Studium jako seberozvoj a celoživotní vzdělávání –  “Souznění Tě promění.”

Škola/výcvik nové doby má 4 pilíře:
1) alchymie zvuku – muzikoterapie, muzikofiletika – prvky těchto oborů jsou možné začleňovat do vzdělávání.
2)  prožitková hudební pedagogika – duhová hudební harmonie
3) měkké dovednosti /kompetence/ v životě, výchově a vzdělávání –
Pečuj o své království, mé království a celek. Navyšovat si vnitřní kapacitu v dovednostech:komunikace,strategie v komunikaci, emoční q,  strategie v jednání, řešení problémů, mentální odolnost a mentální rovnováha, skupina – týmová práce, sebeřízení, sebereflexe. Obecně prostor pro narovnávání se v těchto dovednostech a vytváření kapacity pro provázení klienta /děti, studenti, dospělí/.

Tento pylíř vychází ze zkušeností:  už v prenatálním období vznikají otisky našěho energetického, emočního, mentálního a fyzického nastavení systému. V průběheu ranného dětství dochází k formování super ega – zvnitřňujeme si další naše nastavení. Jsme

4) celostní pohled na člověka jako víceúrovňovou bytost – sjednocování techniky, metodiky a prožitku a praxe.