Alchymie zvuku

Projekt, který se zaměřuje na vzdělávání dospělých.
Umění je velmi silný nástroj, který má sílu aktivovat naše vnitřní zdroje.
Krása umění se nás dotýká a doslova nadnáší.
Tento projekt v ročním cyklu vzdělávání je  pro nás nástrojem, který  podporuje :
1) Jaké máte zdroje Vaší síly a rovnováhy psychiky/fyzické roviny?
sebepéče, psychohygieně a vyrovnávání profesního a osobního života
2) Začleňuje demokratické kompetence do vzdělávání, výchovy, mezilidských vztahů. Potřebujeme se učit empatii, laskavosti, diplomatického a respektujícího jednání a komunikace. A právě u nás dospělých je třeba začít, abychom měli vnitřní prostor a nástroje, jak provázet, vychovávat a vzdělávat příští generace.
2) Jinakost a odlišnost jako dar a jedinečnost
3) Mapování systému člověka pro pochopení sebe a okolí.