Prožitková hudební pedagogika

Je nejvyšší čas učit a vzdělávat  jinak.

Čerpat z esence, tedy vnitřní motivace. Sjednocovat v sobě techniku, metodiku a prožitek.

Se studenty být v partnerském vztahu, nikoliv direktivně autoritativním.

Možností je také duhová hudební harmonie – poznávat hudbu hravě a barevně.  Například dospělý se v duhové hudební harmonii naučil hrát na C dur sopránovou flétnu a A moll indiánskou šestidírku za necelý rok.  Také děti se učily v praxi Štěpánky na hudební nástroje 5 let barevně.

 

Čerpat z Esence se v pedagogice nazývá vycházet z vnitřní motivace a s ní objevovat a poznávat sebe a svět /učení se/. Ohmatej si tuto esenci v sobě, ukotvi se v ní a z ní koukej, poznávej a tvoř. Vlez si znovu do těla a poznávej se zevnitř. Pramen esence Ti ukáže cestu jak prožívat, rozlišovat, tvořit  …Další co nám pomůže je poznávat mapu – tedy řád, jak v hudbě /hudební harmonie/ tak v jak funguješ, v životě, skupině, rodině, komunitě, škole…

Z minulosti…

Co se dělo v hudební pedagogice ZUŠ i základních školách dříve? Direktivností a tlakem na techniku, výkon jsme odešli ze své esence do samotných not a ovládání hudebního nástroje /techniky, řádu/. Uměli jsme třeba perfektně ovládat hudební nástroj, ale ztratil se prožitek a hlavně ona radost z hudby, naplnění. Znali jsme zahrát to napsané, ale co třeba složit píseň? Improvizace? V některých další případech docházelo k tomu, že jsme úplně přestali zkoušet hrát a zpívat a vtiskli si do sebe přesvědčení, že to neumíme, nejsme dost dobří a přestali v životě tvořit a jen tak si zpívat, broukat, hrát…

Duhová hudební harmonie V 13 ti měsíční škole Souznění

Poznáváme, učíme se, objevujeme také hudební harmonii.

Rytmus – element země, rytmická škola, bicí nástroje, vnitřní pocit krásna ze zvuku a hudby sjednocený s technikou a metodikou, (témata první  čakry).

Melodie, harmonie – element vody, druhy stupnic, liché a sudé rytmy, o frekvencích, vznik ladění 442 Hy téma druhé čakry

Tempo a dynamika, element ohně, témata třetí čakry

Tvorba písně, mantra, rytmus roku a tvorba,  dechové nástroje – čtvrtá čakra

Péče o hlas, témata hlas, projev, komunikace,  – pátá čakra

Intervaly, improvizace – šestá čakra

Naslouchání, poslech hudby, žánry  – sedmá čakra

Struktura hodiny, učení versus terapie, léčení, individuální a skupinová výuka – osmá čakra