Blog

HLAS  – když zpívám, mysl se utiší. Pociťuji blaženost postupně v každé buňce mého těla.  Rozlévá se ve mně klid a mír.

Často se mě lidé ptají? Jak otevřít svůj hlas? Jak zpívat naplno?
I hlas a cesta hlasu je postupná a je to cesta.  Je to široké téma a přístupy různé, stejně tak techniky.
Prvním krokem může být ujasnění – co chci zpívat? proč chci zpívat?
Dříve byl tolik tlak na formu, jak zpívat a vůbec se projevovat, že se zapomnělo na radost ze zpěvu. Právě radost ze zpěvu a pocit naplnění a klidu byl často dříve záměr, proč lidé třeba při práci zpívali. Zapomněli na starosti a problémy. Dnes opět hledáme klid a mír a jak žít harmonicky a přirozeně. A odlupujeme všechny možné přesvědčení a názory, pomocí kterých jsme sami sebe uvěznili v běhu dění a návycích jak vlastně žijem.
Asi hlavní takový návyk, který nás provází v životě je..
 • Zvnitřnělé ono zpívat falešně
 • Neslyšíme sebe sama a svůj hlas – náš hlas nám v emocích píská nebo skřípá, emoce ovládá hlas…
 • Tlačíme na hlas, že je nepříjemné nás poslouchat.
 • Když jsme před lidmi, máme  v krku knedlík. Nemůžeme se projevit.
 • Když chci zpívat, bolí mě v krku, nebo se rozkašlu a nevyndám ze sebe hlásku, nebo to divně zní.
 • strach z not a zpívat jako podle šablony
 • alergie na písně z dětství

Proč se toto vše začalo dít, je často důvod, že jsme si zvnitřněli nějaký názor nebo slova našich rodičů, učitelů a přestali důvěřovat sobě uvnitř. Ale zvnitřněli jsme si onu říkanou “pravdu zvenku”. A  tak se vnitřně stáhli a odpojili od své přirozené síly se projevovat a zažívat třeba ve zpěvu radost. Tak vyrostly celé generace lidí, kteří technicky třeba i zahrají na nástroj a v ZUŠ strávili i třeba roky a přitom nehrají a z té hry nepociťují radsot, Naopak byla udušena.

 

 

Nyní se až v širších kruzích otvíráme zpěvu třeba manter a jejich blahodárným účinkům..a znovu s kytarou sedíme v nějaké skupině lidí, jako se dříve sedělo u táboráku :-). Tak moc jsme odešli z masy lidí a skupiny k individualitě a přestali zažívat sounáležisotst ve skupině a s celkem, že často jsme sami a pro sebe, ale neumíme ono spolu. Misky vah šli na druhou stranu  a my se  izolovali. Je čas to změnit…

Když zpíváme s lidmi, třeba mantry, nemyslíme na to, jak se má zpívat, ale obrátíme svoji pozornost k hrudníku a k sobě samému a rozezníme hlas…Mysl se utiší a my začněm zažívat blažený nektar své vibrující žívotní síly v hlase…vibruje nám tak celé tělo, každá buňka a my se můžeme třeba uvědomit, že jsme větší než fyzické tělo. Kdo jsme, když ne jen tělo?

 

Co se děje, když však začneme posuzovat, jak a co zpívat nebo říkat?

Od malička jsme si vybudovali dráhu pozorování…my jsme v těle a dokonce se považujeme za tělo. A tak jsme já = tělo  ztotožněný subjekt a to, co se učíme nebo vidíme kolem sebe je objekt..a my chceme umět to venku, ten objekt a tak přestáváme cítit v těle  a ztotožňume e se s tím, co vidíme a pasujeme se do toho…Příklad třeba stojím a mám před sebou noty písně Halelujah…chci si tu píseň zazpívat. A snažím se zazpívat F2, přitom třeba moje přirozenost a hlas je v nižším rozsahu a mou jedinečností mezzosoprán nebo alt…..postupně se pasuji do té písně a více a více to skřehotá…až už vůbec necítím radost ze zpěvu…tak to často bylo v hodinách zpěvu na hudebce ve škole a třeba sborově při Šel tudy, měl dudy nebo Rybička maličká……

Jak poznáváme svůj hlas ?
♥ Poznej zvuk a přirozený tón sebe sama – hlas svého nitra a jeho plnou sílu a plnou barvu. Jaké to je přitom v těle?
♥ Zažij pocit blaženosti v sounáležitosti ve zpěvu a to ticho, když tvá mysl zmlkne.
♥ Podpoř svou sebehodnotu a sebevědomí.
♥ Uslyš více sebe sama a co potřebuješ a také v pravdě i uslyš  ty druhé.
♥ Objevuj svou vtniřní kapacitu – svůj rozsah a jak ho rozšiřovat – Tvá energie poroste.
♥ Objevuj rozlišování – naslouchej sobě a naslouchej v přírodě – přirozeně Tvá schopnost rozlišování v hudbě také poroste. Poslouchej také tóny a zkus je pro sebe zaznít.
♥ Objevuj, jak vědomě používat pumpu síly a hlasu – bránici, pánevní dno, hýžďové svaly, posílání hlasu a jeho plnost rezonance v prostoru.
♥ Objev – jaké formy zpěvu tě posilují zevnitř ve zpěvu a za tím si jdi. Následuj svou vnitrřní moudrost a rozpomínej se.
 • zvuky a tóny z nitra
 • slabiky
 • giberish
 • samohlásky
 • relaxační a masážní styl zpěvu – do čaker, zpěv orgánům
 • hlasová pránajáma
 • hlasové hry  jako je třeba zvuková vlna
 • a capella – hra na tělo, beatbox, vokální schody
 • mantry
 • jazyk ve kterém se Ti nejlépe intonuje
 • hudební styl- lidovky, trávnice, jazz, pop,hiphop, funky, soul, gospel….
 • hlasový rejstřík – basy, středy, výšky
 
Mým cílem je podpořit Tě, najít si cestu a otevřít se svému potenciálu a radosti ve zpěvu na max. A rozpouštět tak překážky, jak funguješ v těle, rozpouštět předsudky a přesvědčení – vnitřní kritik v Tobě přestává mít nad Tebou moc. Tvá energie roste.
 
Vnitřní kritik – vzniká během života a jsou to doporučení a soudy a přesvědčení. z dětství známe více jako příkazy, nařízení umělé až direktivní autority, která se nad nás povyšovala. Během našeho života jsme si budovali vnitřního kritika se svými rodiči, učiteli, přáteli i nepřáteli. Tento vnitřní kritik je nyní síto, které v těle tvoří ony bloky a zábrany…A tak se děje, že zpíváme ve skupině lidí mantry a na vlně sounáležitosti se otevřeme a Tvoje energie roste…pak přijdeš jinam a znovu zpíváš i třeba stejnou mantru a začne Tě pálit v hrdle a vůbec už se necítíš tak svěže a uvolněně. Jak je to možné? Jsou jiné podmínky a ty se jinak cítíš. A ono sevření a nevědomé mělké dýchání Tě nepustí do otevřenosti.
Základem je najít, co Tě uvolňuje, jít podél zvuku uvnitř sebe a pozorností zůstávat uvnitř, prostor se pozvolna jako by zvětší, myšlenky utiší a hlas začne mít větší sílu a jeho rezonance zaplní tělo i celou místnost…
Při zpěvu si takto v různých situacích lezeme do svého nitra a doslova si znovu oblékáme tělo a poznáváme ho a objevujeme zevnitř. Tak poznáme, jak síla proudu zvuku roste. Začne se odrážet od bránice, rozrezonuje hrudník, jak si stoupnu do celého těla a zazním celým tělem…A my na ony soudy a přesvědčení zapomínáme, neuvědomujeme si je. Třeba si je  znovu připomeneme, ale vnitřně jsme spojeni s klidem, v klidu. A tak  nad námi namají moc…Máme už jinou zkušenost- Jde to a jde to lehce. Jsme po zpěvu odpočatí a máme spoustu energie, nebo se nám lehce usíná. Postupně z nitra pak objevuji i další možnosti jak roste má energie v jiných formách  – jak zharmonizuji čakry v těle, jak můžu pracovat se svými emocemi, se svým vnitřním dialogem a postavami nitra jako je vnitřní dítě, máma, táta, vnitřné muž, žena a pod.
Více slyšet sebe sama = více slyšet ty kolem sebe
Z mého nitra slyším sebe sama jinak, než je slyšeno zvenku…koukáme zevnitř ven a přímo jsme jako vědomí v rezonujícícm nástroji – těle.Tak když  slyším svůj hlas v telefonu, říkám si, kdo to mluví. To je snad moje máma? Hlas se nám v emocích mění a v některých návycích. Tak průchod hlasu je třeba menší, nebo jinak nasadím tón, jinak vyslovím a zní to jinak. Nebo se slyším poprvé v mikrofonu a leknu se…leknutí může být i pozitivní, plně se rozezní zvuk v mém hrudníku, odrazí se od bránice a naplno vstoupí skrze mé hlasivky zadopatro, ústní dutiny do prostoru…a kdo to zpívá? Toje opět jiná zkušenost.
Jak se dá rožšiřovat a ono slyšení a interpretovat tóny – tzv. slyšet hudbu a podle slyšeného zpívat? Jak rozšiřovat hudební představivost?
  Je to další kvalita, kterou ve spolupráci celého těla /vědomí, tělo, mozek/ můžeme zkvalitňovat, rozšiřovat. Stejně tak jako hlasový rejtřík…Když někdo chodí do posilovny cvičí svaly. Když někdo rád maluje, maluje s láskou a uvolňuje ho ono malování a pociťuje příjemné pocity…a u zpěvu je to také takové. Nech se vést nitrem, kdy tvuj hlas nejvíce tzv. klouže a jde to samo. To posiluj a tomu dávej ve svém životě více pozornosti a času. Uvidíš, co se bude dít. Mění se Tvůj pohled, mění Tě ta síla zevnitř. A techniku přidávej postupně a hravě. Starý návyk na sebe tlačit bývá velký. Když máme nějaký návyk 40 let, chce to chvíli, než si plně zvnitřním nový.
Hlasové centrum spolupracuje se sluchovým a také paměťovým…a prostě někde nejsou tolik vychozené mosty a chodbičky…když dávám prostor a pozornost něčemu, co mě baví, niterná motivace a ona radost mě doslova nese při konání a jde to takzvaně samo. Tak používám část těla, na kterou už bylo nějakou dobu zapomněno a vycházím nové uličky i v mozku svými neurony. Vysledkem po čase je, že máme větší hlasový rozsah, nebo slyším tón a dokážu ho i intepretovat. Chce to hlavně radost a tím roste elán a postupnost i pozvolně s technikou.
Hrajeme humorné hry při kterých tyhle kvality prohlubujeme a posilujeme  – sluchová centra, hlasová, paměťová, spolupráci hemysfér…a ve hře se to děje samo. Tak třeba pozvolna zvládnu zpívat a k tomu hrát na nástroj nebo ťukat jiný rytmus. Zapojuji ruce a nohy – a celkově tak navyšuji kapacitu a spolupráci celého těla, jak má životní energie v těle roste a mapuji si, jak tato zvuková alchymie funguje. A mám větší rozlišovací schopnosti, více bdělé pozornosti.
Slyšet hudbu a rozšiřovat rejstřík také můžu v přírodě, to že medituji a relaxuji a naslouchám přirozeným zvuků, které uvolňují, tím tiším, co za emoce a pocity nebo myšlenky se dějí uvnitř…Zbystřuji vědomí a více rozlyšuji…co se děje uvnitř i vně.
 
 
Co to je onen falešný zpěv?
Lidé často říkají zpívám falečně a neslyším, jak je to správně a muzikanti se šklebí…jaká je cesta ? Jdi pozorností do svého těla a všimni si zvuku zevnitř, ne zpívané písně zvenku, jak to má znít a podle nahrávky.
Najdi zvuk zevnitř a otevři se tomu. Dej mu prostor uvnitř sebea všímej si…pak se ozve zvuk, který jsi třeba ještě neslyšel/a a začne zaplňovat prostor Tvého těla, buňky se uvolní, zharmonizují a začnou vybrovat štěstím,radostí.
Najdeš zvuk a tón své duše, svého nitra  – přirozené tóny sebe sama zrovna právě v Tvém těle. A najdeš i blažený a radostný projev Tebe. Poznáš svůj skutečný hlas…jak ten nástroj – Tvé tělo zní.
Pak můžeš poznávát různé formya amapovat si sebe sama zevnitř, ale už ne tak že odejdeš od sebe.
Ale naopak postupně objevíš celý nástroj – své tělo zevnitř – třeba bránici nebo hýžďové svaly, jaké je to vědomě uvolňovat své lopatky, jak uvolnit svá ramena a pocítít sílu pánve. Tak se začně rozšiřovat Tvá kapacita uvědomování sebe v těle a i kapacita hlasu  – Tvého rejstříku, plnosti a barvy hlasu…a posadíš postupně  svůj hlas…
Hudebníci mají vyvinuté rozlišování posadit tón, slyšet tén a interpetovat ho, Také hudební přestavivost…znají řadu tónů a slyší mezistupně…to se dá trénovat a slyšet a intepretovat podobně jako v józe postupně protahujete tělo tak, že si spojíte třeba prsty dlaní za zády, nebo si dáte nohu za hlavu. Nebo běžet postupně  objevuje běh, styl, rychlost, tehcniku. Někdo se narodí a přirozeně mu to tak ladí a děje se to samo. Někdo naopak přirozenost zpěvu zná jako dítě a během ztotožnění se s osobností, přesvědčeními a během  ochočování v průvěbu výchovy a vzdělávání na tuto přirozenost zapomene. Někdo dává celý život pozornost jinam a má důležitější kvalit než zpívat a hrát…
 

Hlas je velmi silný nástroj Tvé vnitřní síly – jak ho používáš?

Přijď objěvovat onu alchymii zvuku – svůj vlastní hlas a kdo to zpívá….

Hlas ze školy Alchymie zvuku, Štěpánka Čížkov, 21.1.2019 Praha

kurz 22. – 24. únor 2019 na Letné, Praha/ 3000 kč

kurz sobota a neděle 23. – 24. února 2019 na Letné, Praha/2800 Kč

 

Pár řádek k prvnímu víkendu Alchymie zvuku, který se uskuteční 23. – 25. listopadu 2018 v Praze na Letné.

Inspirace, když uhneme stranou (dáme stranou Štěpánku nebo Milana…) a je ukázáno proudem univerza. A mává vám z obrázku 2 letá Štěpánka.

 • Chcete se v životě takzvaně posunout ? Nebýt otrokem svých myšlenek, emocí, tendencí, své osobnosti, svých přesvědčení?
  Pochopit a rozpoznat se a takzvaně oddělit zrno od plev a mít tak větší kapacitu plnohodnotně žít v radosti a vnitřním štěstí?
  Obraťme se k vnitřní základně sebe sama…
  Už máš v sobě opravdovou touhu po změně? Alchymii zvuku doporučuji rodičům, lidem pečujícím o jiné…

Už za 16 dní začíná víkend Alchymie zvuku, 23. – 25. 11. 2018 v Praze na Letné… Otevírá se nová kapitola, startuje se tak projekt Alchymie zvuku. Tento projekt má záměr ukázat, podpořit a provést jedince na cestě poznávání sebe sama a podpořit změnu ve výchově a vzdělávání v ČR.

Naše témata pro víkend:

 • Co je to bezpečí?
 • Co je to důvěra a jak roste?
 • Jak funuguji – můžu vidět svůj systém jako mapu? Jak mi v “mém” systému teče energie? (fyzicky, emočně, mentálně, energeticky, káuzálně, spirituálně a hlavně pravdivě?)
 • Nebudeme tolik zkoumat filozoficky, ale prakticky a sebezkušenostně:

příklad přesvědčení…
Jsem na to sám/a.
Nejsem dost dobrý/á.
Nemám na to.
Neumím to a říkali mi to už od mala.

Vždy když se ztotožním s nějakou emocí, myšlenkou, vzpomínkou, stane se…že začnu reagovat podle naučené či převzaté tendence (to je přestvěčení tzv. superego, tzv. vásany a samskáry, které jsme získla/a v průběhu dětství nebo některé směry říkají v předešlých vtěleních).

O víkendu se budeme odlišovat od takovýchto přesvědčení, postojů, emocí, myšlenek a to pomocí
bdělé pozornosti, zvuku (krásné nové nástroje v G dur pentatonice), hlasu (nosím si ho stále sebou), pohybu a doteku.

Techniky:

 • tzv. sebedotazování, které je přítomné ve více směrech. Nejbližší mi je átmavičára (pátrání po já, Ramana Mahárši, Arunáčala, Indie)
 • hlasová terapie
 • muzikoterapie
 • systemické rodinné kostelace a pohyby duše
 • jóga (fyzické pozice, dechová cvičení, vnímání řádu a postupnosti, etiky a podobně)

Čekají nás humorné hry, možná i rodinné kostelace, radost v pohybu, zvukové masáže, tiché dotazování, objevování juchůůů…a určitě mnoho překvapení a aha momentů Štěpánka

Odkaz na akci a praktické info:
www.souzneni.eu/novinky

https://www.facebook.com/events/298206977632712/


Jaké kvality nám přináší hudební nástroje v elementu země?

Psáno 23.10.2018 v Praze

Element země:
Země je vůle, země je síla.
Síla je ve mně, je to síla země…
Síla ta hýbe…je projevená, je to šakti rozhybaná…

Má jasný směr a kam skutečně směřuje? 

A  s čím je spojená?
Je spojená s láskou a úctou k sobě i celku?

Máme kapacitu rozlišovat jak používat sílu? Jak vůli? Jak vidět řád? Strukturu, která tvoří hranice a tak bezpečí, posiluje důvěru? Jak vidět strukturu a řád, který chrání, aby třpyt prázdna zářil? Abychom v plném svém potenciálu žili, tvořili?  A ne aby byl řád zaměňován za direktivnost. Nebo za používání vůle, síly ku prospěchu jedince, který se povyšuje nad celek.
Když nadřazujeme osobní vůli nad vůli ostatních i celku, skrz osobní vůli pokřivíme, ubližujeme a utlačujeme, ponižujeme  a sebe povyšujeme. Děje se bolest a utrpení nám i našim blízkým. Stáváme se nemocní a tu nemoc dáváme dále.
Co s tím?

(I toto téma budeme pozorovat na víkendu Alchymie zvuku, 23. – 25. 11 v Praze.)

 

Prosím narovnej se a hospodař,

pečuj a množ svou životní sílu v těle.

Ať   skrze Tvůj systém /tělo, mysl, osobnost…/  proudí prosvětlená životní síla, ale ať neprudí. Ať se nechytáš  na háčky skrze ztotožnění s pocity, myslí, osboností, tělem.

používej sílu země s respektem a úctou k sobě i k celku.

 

Vůle ťuká do bubnu, pomáhá nám tvořit, vidět řád a strukturu, podle které se můžeme orientovat a celý vesmír podle toho řádu funguje.

Vystup z automatizované stimulace vůle, ať ani Tvé tělo není umírající nástroj. Přestaň běhat v kruhu a nalhávat si, že takto činit nezabíjí život. Vyber si život. Otevři se lichému rytmu a rozhlédni se kolem. Radost a láska Ti pomůže a ponesou Tě doslova.

Dovol si tančit, dovol si zpívat a malovat…dovol si důvěřovat sobě, ctít pocity, které Ti signalizuje Tvé tělo. Dovol si sbírat více vnitřní síly a budovat vnitnřní kapacitu rozlišovat. Rozlišovat co prospívá a podporuje od toho, co bere.