LAŠ music

  • Koncerty autorské tvorby i písní z celého světa – jako multiinstrumentalistka a vokalistka působí Štěpánka jak sama individuálně, tak v uskupení LAŠ music.

L áďa Fdrydrýn

A ndrej Simkara Kolář

Š těpánka Čížková

 

je hudební uskupení hrající tzv. taneční vlny, inspirované 5 rytmy a kontaktní improvizací.

“Hrajeme živě pro tanec. Vnímáme tanec i jako meditaci, rituál, modlitbu. Ať už sedíš a spočíváš ve svém nitru, ležíš a relaxuješ nebo tančíš.”

Život je také jako vlna. Živá hudba LAŠ nás  může provest takovou vlnou. Můžeš si zvolit svůj záměr, odevzdat ho a následovat svoje vnitřní vedení. Nech tělo, aby se uvolnilo, rozhýbalo, rozvlnilo, oživilo. Uviď pozorovatele uvnitř sebe sama a zažij kvality  uvnitř i v expresi (vnitřního tanečníka).

Provázíme prožitkové semináře, bubnovací workshopy, svatby, večírky, výstavy…

Občas máme hosty jako například Zu Cello, Marcel Vlček, Hlavois  a další.

Více na:

Hudba Facebook, Web LAŠ music.