Pro školky, školy, skupiny

 • Nabízíme  hudební programy a balíčky na míru  pro různé věkové skupiny dětí a dospívajících.

 

Cílové skupiny: Pracujeme s dětmi od narození do dospělosti. Navštěvujeme centra zaměřující se na těhotné, centra s péčí o děti do 3 let, MŠ, LMŠ 3 – 7 let, ZŠ první i druhý stupeň, Stacionáře pro děti s kombinovaným postižením, volnočasová centra apod.

 

Balíček na míru pro Vás a Vaši školku, zde příklad:

O čem jsou programy Hra zvuku?

 • Společné objevování zvuků a hudebních nástrojů – jak na nás působí? Co je to vibrace zvuku?
 • Jemné nástroje a zpěv samohlásek k naladění, dech = brána zdraví a vědomí.
 • Rytmické nástroje, body percussion/hra na tělo a volný pohyb a umění  k poznávání rytmu, tempa a dynamiky.
 • Hry v prostoru – prostor pro fantazii, radost a hravost, objevuj různé role v životě a svou emocionalitu (EQ).
 • Písně – lidové, z různých koutů světa, mantry, kánony, autorské. Příběh, který rozvíjí slovní zásobu, paměť apod.
 • Tajemství pentatoniky  – hudební nástroje podle živlů v G dur pentatonice

země – bubny a bicí nástroje – dřívka, vood blocky, chřestidla, hrací zvířátka, orffovy h. nástroje

oheň – flétny koncovky, brumle a perkuse – chřestidla, drhla, koníky

voda – strunné nástroje – kantele, kytara, žaltář, zvonkohry, dešťové hole, oceánské bubny

vzduch – drnkací nástroje – kantele, kalimba, kytara, větrné zvonkohry

éter – kovové nástroje – zvonky a zvonečky, zvukové hřebeny, rotující vlny, gongy, pulzní trubice, basové rezonátory a další

 • Léčivý potenciál hudební improvizace – intuitivní hra na hudební nástroje a vícehlasé písně a kánony,
 •  a capella/hlasy a body percussion/hra na tělo.
 • Volný a kruhový tanec – spontánnost a pocit sounáležitosti se skupinou, lehkost bytí. Léčivý potenciál lychých rytmů (alá valčík).
 • Relaxace s písničkou nebo příběhem – vědomý odpočinek a čerpání sil s živou hudbou, kouzlo melodických nástrojů a zpěvu.
 • Sdílení prožitků a reflexe

 

Provází:

Mgr. Štěpánka Čížková, www.souzneni.eu, spolupráce s www.lecive-nastroje.cz.

Praxe v hudební pedagogice od roku 2006 provázení rodin s dětmi, od roku 2009 muzikoterapie.

 

Ceny:

Minimum 3000 Kč/ cesta do Vaší  MŠ, balíček dle Vašich možností. Program pro dítě od 90 Kč/ 60 minut. Například během dopoledne 1 až 3 třídy po 60 či i 90 minutách.

      

Programy lze kombinovat i s výrobou hudebního nástroje, tvorby hudební složky k divadlu apod.

 • Výroba hudebních nástrojů – ozvučná dřívka, děšťové hole, chřestidla, spolupráce s výrobci hudebních nástrojů – kalimby, koncovky…
 • Kombinace  s prožitkově – vzdělávacími kurzy pro pedagogy a pečující ( ve skupině nebo konzultace individuálně) s náslechy v praxi, poradenství
 • Výběr hudebních nástrojů pro školu, centrum (spolupráce s www.lecive-nastroje.cz, výrobci hudebních nástrojů).

Ukázka Programu:

Promo video:

Finačně: Cena baličku od 3000 Kč plus cestovné.V ceně je zapůjčení hudební nástrojů. Cena/dítě záleží na velikosti skupiny, od 100 Kč/dítě.

60 minut  hudební program pro skupinu dětí

120 minut hudební program pro skupinu dětí od 6 let

180 minut hudební program s výrobou hudebního nástroje

Pobyty pro skupinu dětí – letní tábor, víkenodvý pobyt a další…

 

 • Podpora pedagogů, průvodců a pečujících o děti a dospívající:

Příklady témat:

 • Vidět v sobě i v dítěti  zdroj vnitřní motivace, podpora dítěte v jeho talentu a jedinečnosti, podpora procesu učení, podpora celkového vývoje dítěte, prvky muzikoterapie v praxi.
 • 3 hodinový a celodenní až vícedenní prožitkově vzdělávací kurzy sledující podporu celkového vývoje dětí, podpora pedagogů – prvky muzikoterapie v praxi, důležitost relaxace a její léčebný efekt  v učením procesu.
 • Podpora sebepéče pro pedagogy, pomáhací profese
 • Inspirace a podpora jak zapojovat hudbu, prožitek, prvky muzikoterapie do vzdělávání, speciální péče

 

Finančně: od 4000 Kč/skupinový prožitkovo- vzdělávací kurz na 3 hodiny, plus cestovné. V ceně je zapůjčení hudebních nástrojů.

Více o této nabídce v Pro pedagogy.


Praxe:

Od roku 2006 se věnuje Štěpánka Čížková prožitkové hudební pedagogice a od roku 2009 muzikoterapii. Praxi získávala například V Dětském centru v Krči (bývalý kojenecký ústav pro matku a dítě do 3 let, se speciálními potřebami do 6 let (2010 – 2013, často novorozenecké oddělení), Praxe hudební prožitkových kurzů  v A centru (Podpora těhotenství a rodičovství – péče o děti do 3 let, 2010 – 2016), Spoluzakládání a provázení v Lesním klubu ŽIváček (děti 3 až 7 let), Individuální a skupinová muzikoterapie pro děti od 2 let a dospívající s poruchami autistického spektra (bývalá Apla Praha, 2012 – 2015), prožitková hudební pedagogika a muzikoterapie v ZŠ Kairos (předměty pohyb a umění – Barevné notičky, Hra zvuku, Hudba prožitkem a další.) a další…

 

Spolupracujeme:

ALMŠ – Asociace lesních MŠ, www.lesnims.cz

ZŠ Kairos v Dobřichovicích, www.skolakairos.cz

Waldofská škola Wlaštovka, pobočka Cheb

Dětské skupiny – Prostor pro rodinu z.ú.

Lesní kluby – Lesní klub Živáček, Zahraní školka Kuchyňka, LK Studánka, Lesní klub Mezi stromy, Domček Lesníček, LK 3 Údolí, Lesní školka v Kolíně,

Naši Motýliky – centrum pro děti s kombinovaným postižením Bratislava

Centrum Bazalka – stacionář pro děti s postižením, MŠ a ZŠ pro děti s kombinovaným postižením.

Festival  Zázračná planeta Země- spolupráce s Botanická zahrada Bečov nad Teplou, festival Den pro rodinu ve spolupráci s A centrum o.p.s. a Btanická zahrada Hl.m. Prahy v Troji…