Pro školky, školy, skupiny

  • Nabízíme  hudební programy a balíčky na míru  pro různé věkové skupiny dětí a dospívajících.

 

Cílové skupiny: Pracujeme s dětmi od narození do teenagerovského věku. Navštěvujeme centra zaměřující se na těhotné, centra s péčí o děti do 3 let, MŠ, LMŠ 3 – 7 let, ZŠ, Stacionáře pro děti s kombinovaným postižením a podobně.

 

Balíček na míru pro Vás a Vaši školku – příklad:

  • Hudebními programy pro různé skupiny dětí:

Společné objevování zvuků – jak na nás působí ? Co je to vibrace zvuku?

Hudební harmonie – probuď v sobě rytmus, pociť melodii a radost ze života v dynamice.

Hry v prostoru – hudba je tvořivá a je s ní i legrace, jak můžu projevovat své pocity, emoce…

Co potřebuji? Jak se o sebe můžu postarat? Vyzkoušej si různé role – ten, kdo vede.

Dohodni se s ostatními.

Co je to hudební improvizace? Hra na hudební nástroje a zpěv bez připravené písničky.

– hudební nástroje podle živlů – země, oheň, voda, vzduch, éter

Objevování hudebních nástrojů z celého světa – terapeutické hudební nástroje.

Relaxace s příběhem – vědomý odpočinek a čerpání sil, otevření se zvukům.

Sdílení prožitků a reflexe.

  • Výroba hudebních nástrojů – ozvučná dřívka, děšťové hole, chřestidla, spolupráce s výrobci hudebních nástrojů – kalimby, koncovky…
  • Kombinace  s prožitkově – vzdělávacími kurzy pro pedagogy a pečující ( ve skupině nebo konzultace individuálně) s náslechy v praxi, poradenství
  • Výběr hudebních nástrojů pro školu, centrum (spolupráce s www.lecive-nastroje.cz, výrobci hudebních nástrojů).

Ukázka Programu:

Promo video:

Finačně: Cena baličku od 3000 Kč plus cestovné.V ceně je zapůjčení hudební nástrojů. Cena/dítě záleží na velikosti skupiny, od 100 Kč/dítě.

60 minut  hudební program pro skupinu dětí

120 minut hudební program pro skupinu dětí od 6 let

180 minut hudební program s výrobou hudebního nástroje

Pobyty pro skupinu dětí – letní tábor, víkenodvý pobyt a další…

 

  • Podpora pedagogů, průvodců a pečujících o děti a dospívající:

Příklady témat:

  • Vidět v sobě i v dítěti  zdroj vnitřní motivace, podpora dítěte v jeho talentu a jedinečnosti, podpora procesu učení, podpora celkového vývoje dítěte, prvky muzikoterapie v praxi.
  • 3 hodinový a celodenní až vícedenní prožitkově vzdělávací kurzy sledující podporu celkového vývoje dětí, podpora pedagogů – prvky muzikoterapie v praxi, důležitost relaxace a její léčebný efekt  v učením procesu.
  • Podpora sebepéče pro pedagogy, pomáhací profese
  • Inspirace a podpora jak zapojovat hudbu, prožitek, prvky muzikoterapie do vzdělávání, speciální péče

 

Finančně: od 4000 Kč/skupinový prožitkovo- vzdělávací kurz na 3 hodiny, plus cestovné. V ceně je zapůjčení hudebních nástrojů.

Více o této nabídce v Pro pedagogy.


Praxe:

Od roku 2006 se věnuje Štěpánka Čížková prožitkové hudební pedagogice a od roku 2009 muzikoterapii. Praxi získávala například V Dětském centru v Krči (bývalý kojenecký ústav pro matku a dítě do 3 let, se speciálními potřebami do 6 let (2010 – 2013, často novorozenecké oddělení), Praxe hudební prožitkových kurzů  v A centru (Podpora těhotenství a rodičovství – péče o děti do 3 let, 2010 – 2016), Spoluzakládání a provázení v Lesním klubu ŽIváček (děti 3 až 7 let), Individuální a skupinová muzikoterapie pro děti od 2 let a dospívající s poruchami autistického spektra (bývalá Apla Praha, 2012 – 2015), prožitková hudební pedagogika a muzikoterapie v ZŠ Kairos (předměty pohyb a umění – Barevné notičky, Hra zvuku, Hudba prožitkem a další.) a další…

 

Spolupracujeme:

ALMŠ – Asociace lesních MŠ, www.lesnims.cz

ZŠ Kairos v Dobřichovicích, www.skolakairos.cz

Waldofská škola Wlaštovka, pobočka Cheb

Dětské skupiny – Prostor pro rodinu z.ú.

Lesní kluby – Lesní klub Živáček, Zahraní školka Kuchyňka, LK Studánka, Lesní klub Mezi stromy, Domček Lesníček, LK 3 Údolí, Lesní školka v Kolíně,

Naši Motýliky – centrum pro děti s kombinovaným postižením Bratislava

Centrum Bazalka – stacionář pro děti s postižením, MŠ a ZŠ pro děti s kombinovaným postižením.

Festival  Zázračná planeta Země- spolupráce s Botanická zahrada Bečov nad Teplou, festival Den pro rodinu ve spolupráci s A centrum o.p.s. a Btanická zahrada Hl.m. Prahy v Troji…