Pro rodiče s dětmi

 

♥ HRA ZVUKŮ

Vychází ze zkušeností praxe muzikoterapie /od roku 2009/  a prožitkové  hudební pedagogiky /hudební pedagogika od roku 2006/.  Primárně je zaměřena na podporu vztahu rodič a dítě/rodiče a dítě:  uvidět se a uslyšet se vzájemně, podpořit obě strany zvlášť (rodiče – sebepéče, doplňování sil, celostní vývoj dítěte), pocítit sounáležitost rodiny i skupiny, trávit společně kvalitně čas. Objevujeme hudbu skrze písně z různých koutů světa, rytmy, hry, hudední nástroje nejrůznějších tvarů i zvuků.

V tuto chvíli mohou Vaše děti navštívit:
  • HRA ZVUKŮ

Jsou kreativní hudební dílny  s prvky muzikoterapie pro děti, děti a rodiče v Ateliéru Souznění.

 

Probíhají pravidelně 1x týdně/60 minut v Dobřichovicích.

Místo: Ateliér Souznění, 1. patro vily ZŠ Kairos, Lomená 158, Dobřichovice.

 

HRA ZVUKŮ kreativní hudební dílny pro rodiče s dětmi od narození do 3 let

 úterý 16.30 – 17.30 hodin a středa 10 – 11 hodin v Dobřichovicích

HRA ZVUKŮ – kreativní hudební dílny pro rodiče s dětmi od 2 do 6 let

středa 17.00 – 18.00 hodin v Dobřichovicích

 

Objevuj s námi tajemství hudby a svůj potenciál.

Skrze hudbu působíme v rovině myšlení, cítění a vůle.

Ať je obé v harmonii – péče dopřaná dítěti i rodiči.

Podpora vztahu rodič a dítě.

Co se děje v dílně?

Objevujeme vztah rodič a dítě zejména pomocí živé hudby – komplexně podporujeme rozvoj dítěte – začínáme pocitem bezpečí a jistoty „Kořeny nám dávají křídla“

– v rovině citu – emoce, pocity, co jsou moje pocity, co jsou mámy pocity, vyjadřování co potřebuji, cit je spojovaný s melodií,

– cítit své tělo – děti se během prvních třech let doslova „vtělují“ a nasávají do sebe své okolí jako houba.

– melodie spolu s rytmem nám pomáhá v rozvoji řeči a komunikace

– v rovině myšlení – rozumu – podporujeme nervový systém, schopnost soustředění, paměť, tvořivé myšlení a kreativitu

– v rovině vůle – pohyb – jemná i hrubá motorika, pohyb a cit pro rytmus, tvorba řeči – od broukání, žvatlání, přes první slabiky ke slovům…

– rozvoj smyslů, rozvoj sociálních dovedností – vztah dvou lidí, rodina, skupina…

– prožitkové dílny jsou také inspirací pro sebepéči maminky – jak doplňovat síly, regenorovat a moci tu být pro sebe a pro dítě.

Našimi ukazateli jsou RADOST, HRAVOST, PŘIROZENOST

Přijďte s námi objevovat hudbu jinak.

Cena: Ochutnávka 150 Kč rodič a dítě, další člen rodiny 50 Kč/60 minut

Poté se platí v předplatném permanentka 5 dílen/750 korun v platnosti 6 týdnů. Náhrada 1 6.týden po omluvené dílně, nebo během jiných skupin hudbních dílen v týdnu. Omluva sms na 724 295 275 nebo emailem stepanka@souzneni.eu včas, to je večer předem. Během dne se věnuji klientům a omluva na poslední chvíli pro lektorku neadekvátní, nemůže se organizačně zařídit .

Přihlášky: pro úterní kurz do pondělka 20 hodin, na středeční  do úterka 18 hodin sms 724 295 275 nebo emailem stepanka@souzneni.eu.

Náhrady: Možná 1 omluvené hodiny, další náhrady  v  čase dalších hudebních dílen  Dále možné vybrat jiný druh kurzu v rámci další nabídky Ateliéru souznění po dohodě s lektorkou.

 

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit