Pro děti

Ateliér Souznění nabízí kreativní hudební dílny HRA ZVUKŮ určené pro rodiče s dětmi (pro starší 4 let i miniskupina bez rodičů) nebo individuální či rodinnou muzikoterapii.
HRA ZVUKŮ – vychází ze zkušeností mé praxe muzikoterapie /od roku 2009/  a prožitkové  hudební pedagogiky /hudební pedagogika od roku 2006/.  Primárně je zaměřena na podporu vztahu rodič a dítě/rodiče a dítě:  uvidět se a uslyšet se vzájemně, podpořit obě strany zvlášť (rodiče – sebepéče, doplňování sil, celostní vývoj dítěte), pocítit sounáležitost rodiny i skupiny, trávit společně kvalitně čas. Objevujeme hudbu skrze písně z různých koutů světa, rytmy, hry, hudední nástroje nejrůznějších tvarů i zvuků.
V tuto chvíli mohou Vaše děti navštívit:

HRA ZVUKŮ – kreativní hudební dílny pro rodiče s dětmi od narození do 3 let

HRA ZVUKŮ – kreativní hudební dílny pro rodiče s dětmi od 2 do 6 let

HRA ZVUKŮ – kreativní hudební dílny pro děti od 4 let, miniskupina – větší důraz na flétnu, individuálně, duo, trio

FLÉTNA – od 6 let

POHYB A UMĚNÍ – jsou dílny věnované dětem v ZŠ Kairos v rámci vzdělávání. Máme kurzy jako je Hudba a kultura v různých zemích světa, Hudba prožitkem, Talent a jeho zdroj apod..

INDIVIDUÁLNÍ MUZIKOTERAPIE – Dobřichovice, Praha Troja

  • HRA ZVUKŮ

Jsou kreativní hudební dílny  s prvky muzikoterapie pro děti, děti a rodiče v Ateliéru Souznění. Probíhají pravidelně 1x týdně/60 minut v Dobřichovicích.

 

Místo: Ateliér Souznění, 1. patro vily ZŠ Kairos, Lomená 158, Dobřichovice.

Termíny:

úterý 16:30 – 17:30 hodin pro rodiče s dětmi od narození do 3 let/ od 10.10.2017

středa 10:00 – 11:00 hodin pro rodiče s dětmi od narození do 3 let/naplněno

středa 17:00 – 18:00 hodin pro rodiče s dětmi od 2  do 6 let

 

Cena: 150 Kč rodič a dítě, další člen rodiny 50 Kč.60 minut

Přihlášky: pro úterní kurz do pondělka 20 hodin, na středeční  do úterka 18 hodin sms 724 295 275 nebo emailem stepanka@souzneni.eu. Během září otevřené/jednotlivé dílny i v platbě. Od října předplatné po 10 dílnách/1500 Kč/2 náhrady, půlroční předplatné. Od října budou jednorázové dílny pouze při ochutnávce nebo po dohodě s lektorkou.

Náhrady: Možná 2 omluvené hodiny, tedy 2 náhrady v cyklu 10 dílen, v  čase dalších hudebních dílen. Dále možné vybrat v rámci další nabídky Ateliéru souznění po dohodě s lektorkou.

 

  • INDIVIDUÁLNÍ MUZIKOTERAPIE PRO DĚTI NEBO RODINNÁ MUZIKOTERAPIE (zaměřená na vztah máma, táta, dítě)  v Praze a Dobřichovicích.

Na prvním sezení stanovení cíle pro cestu muzikoterapie, počet sezení. Ideálně probíhá pak 30 až 60 minut týdně. Cena 500 Kč/60 minut. Možné i 1x měsíčně, dle dohody na konzultaci.

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit