Pro rodiče s dětmi

 

♥ HRA ZVUKŮ

Jsou kreativní hudební dílny  s prvky muzikoterapie pro děti, děti a rodiče v Ateliéru Souznění. Obdobu těchto dílen autorka Štěpánka provázela od roku 2010 do 2019 v Praze a okolí.

 

 

Co se děje v dílně?

  • Společné objevování zvuků a hudebních nástrojů – jak na nás působí? Co je to vibrace zvuku?
  • Jemné nástroje a zpěv samohlásek k naladění, dech = brána zdraví.
  • Rytmické nástroje a body percussion a tanec k poznávání rytmu, tempa a dynamiky.
  • Hry v prostoru – prostor pro fantazii, objevuj různé role v životě a svou emocionalitu.
  • Písně – lidové, z různých koutů světa, mantry.
  • Hudební improvizace – hra na hudební nástroje a vícehlasé písně a kánony, a capella a body percussion.
  • Volný a kruhový tanec – spontánnost a pocit sounáležitosti se skupinou
  • Relaxace s písničkou nebo příběhem – vědomý odpočinek a čerpání sil s živou hudbou,  kouzlo melodických nástrojů a zpěvu
  • Sdílení prožitků a reflexe

 

O čem je dílna jinak:

Objevujeme vztah rodič a dítě zejména pomocí živé hudby – komplexně podporujeme rozvoj dítěte – začínáme pocitem bezpečí a jistoty „Kořeny nám dávají křídla“

– v rovině citu – emoce, pocity, co jsou moje pocity, co jsou mámy pocity, vyjadřování co potřebuji, cit je spojovaný s melodií,

– cítit své tělo – děti se během prvních třech let doslova „vtělují“ a nasávají do sebe své okolí jako houba.

– melodie spolu s rytmem nám pomáhá v rozvoji řeči a komunikace

– v rovině myšlení – rozumu – podporujeme nervový systém, schopnost soustředění, paměť, tvořivé myšlení a kreativitu

– v rovině vůle – pohyb – jemná i hrubá motorika, pohyb a cit pro rytmus, tvorba řeči – od broukání, žvatlání, přes první slabiky ke slovům…

– rozvoj smyslů, rozvoj sociálních dovedností – vztah dvou lidí, rodina, skupina…

– prožitkové dílny jsou také inspirací pro sebepéči maminky – jak doplňovat síly, regenorovat a moci tu být pro sebe a pro dítě.

Našimi ukazateli jsou RADOST, HRAVOST, PŘIROZENOST

Přijďte s námi objevovat hudbu jinak.

 

 

Provází:

Mgr. Štěpánka Čížková, www.souzneni.eu

Vychází ze zkušeností praxe muzikoterapie /od roku 2009/  a prožitkové  hudební pedagogiky /hudební pedagogika od roku 2006/.  Primárně je zaměřena na podporu vztahu rodič a dítě/rodiče a dítě:  uvidět se a uslyšet se vzájemně, podpořit obě strany zvlášť (rodiče – sebepéče, doplňování sil, celostní vývoj dítěte), pocítit sounáležitost rodiny i skupiny, trávit společně kvalitně čas. Objevujeme hudbu skrze písně z různých koutů světa, rytmy, hry, hudební nástroje nejrůznějších tvarů i zvuků.

 

 

 

 

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit